Giáo trình kĩ thuật điện tử - chương 8: Kỹ thuật xung

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kĩ thuật điện tử - chương 8: kỹ thuật xung', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 8 KỸ THUÂT XUNG . Khái niệm Xung điện là 1 dạng điện áp hoặc dòng điện mà thời gian tổn tại của nó rất nhỏ có thể so sánh được với quá trình quá độ của mạch điện mà nó tác dụng. Một số dạng xung thường gặp Xung vuông xung chữ nhạt v Hình . Tín hiệu xung vuông t Xung hình thang v -----í----------ù-------í---------ù Hình . Tín hiệu xung hình thang t Xung tam giác xung răng cưa v Hình . Tín hiệu xung tam giác Xung hàm mũ v Hình . Tín hiệu xung vuông Hình . Tín hiệu xung vuông t t Các tham số cơ bản của xung Xét 1 xung vuông thực tế Hình . Tín hiệu xung vuông thực tế Trong đó Vm biên độ xung giá trị cực đại của tín hiệu xung 0-t1 thời gian trễ của tín hiệu xung đó là khoảng thời gian cần thiết để tín hiệu tăng từ 0 - 0 1 Vm t1-12 thời gian lên hay còn gọi là độ dài sườn trước của xung đó là khoảng thời gian cần thiết để tín hiệu tăng từ 0 1 V m- 0 9 Vm t2- t3 thời gian tổn tại đỉnh xung. t3- t4 thời gian giảm hay còn gọi là độ dài sườn sau của xung. t5 t1 t2 t3 t4 thời gian tổn tại của xung Đối với dãy xung tuần hoàn ta có thêm các thông số sau t Hình . Tín hiệu xung vuông tuấn hoàn Chu kỳ xung T tx tng Độ rộng xung tx tng thời gian nghỉ của xung Tần số xung f 1 T Trong kỹ thuật xung số người ta thường dù ng phương pháp số đối với tín hiệu xung khi biên độ xung Vm mức ngưỡng VH thì xung đó ở trạng thái mức 1 hay mức cao. Khi Vm mức ngưỡng VL thì xung ở trạng thái mức thấp hay mức 0. Khi Vl Vm VH xung ở trạng thái cấm. . Các chế độ làm việc của BJT Tuỳ theo điện áp phân cực BJT có thể làm việc ở trạng thái ngưng dẫn khuếch đại hay dẫn bão hoà. Chế độ ngưng dẫn tiếp xuc JE và JC đều phân cực ngược Chế độ khuếch đại JE phân cực thuận JC phân cực ngược Chế độ bão hoà JE và JE đều phân cực thuận Để đóng ngắt các mạch điện tử người ta thường dùng BJT. Ta xét mắc mạch sau VCC O Rc J J--- Vo cPWv-----L Hình tạo tín hiệu xung vuông Khi điện áp Vị âm hoặc nhỏ hơn điện áp ngưỡng BJT sẽ rơi vào trạng thái ngưng dẫn hoặc tắt . Dòng IC có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    13    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.