Lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử, tự động hóa - Hệ thống điều khiển phi tuyến | Môn hoc LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIẾN Tự ĐỘNG Giang viên Huynh Thái Hoàng Bô mon Điêu Khiển Tự1 Đong Khoa Điên - Điên Tử Đái hoc Bách Khoa Ềmail hthoang@ 8 May 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM 1 Nội dung chương 9 Khái niệm A Định nghĩá A Đác điệm củá hệ phi tuyến A Các kháu phi tuyến đơn gián A Mô tá toán học hệ phi tuyến A Các phương pháp kháo sát hệ phi tuyến Phương pháp tuyến tính hôá Phương pháp hám mô tá Phương pháp Lyápunov 8 May 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.