TẬP LỆNH PLC S7-300

Cấu trúc và trạng thái kết quả lệnh. Nhóm lệnh logic. Nhóm lệnh tiếp điểm đặc biệt. Nhóm lệnh so sánh. Nhóm lệnh toán học. Nhóm lệnh chuyển đổi. Lệnh về Timer. Lệnh về Counter. Thư viện hàm S7-300. | TẬP LỆNH PLC S7-300 Cấu trúc và trạng thái kết quả lệnh. Nhóm lệnh logic. Nhóm lệnh tiếp điểm đặc biệt. Nhóm lệnh so sánh. Nhóm lệnh toán học. Nhóm lệnh chuyển đổi. Lệnh về Timer. Lệnh về Counter. Thư viện hàm S7-300. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2 TẬP LỆNH PLC S7-300 1 CẤU TRÚC LỆNH Lệnh STL của PLC S7-300 có dạng Tên lệnh Toán hạng Xét 2 lệnh trong ví dụ sau A D A là tên lệnh. D là toán hạng. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2 TẬP LỆNH PLC S7-300 2 CẤU TRÚC LỆNH Tên lệnh xét cụ thể trong mục tập lệnh. Toán hạng có 2 dạng Vị trí và kích thước vùng nhớ Toán hạng là địa chỉ phần chữ phần số Toán hạng là dữ liệu Dữ liệu logic Số nhị phân Số thập lục phân Địa chỉ vùng nhớ đã xác định Số nguyên kiểu INT Số thực kiểu REAL Dữ liệu về thời gian Dữ liệu của bộ đếm định thời Dữ liệu kiểu ký tự 10-Mar-08 CHƯƠNG 2 TẬP LỆNH PLC S7-300

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.