Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh - Phần 2

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn tự học plc omron qua hình ảnh - phần 2', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chương 1 Giới thiệu chung bộ CPM1 Training Kit o Bộ CPM1 dành cho việc đào tạo thử nghiệm - CPM1 Training Kit Bộ CPM1 chuân Bộ hướng dẫn tự học CPM1 trong phòng thí nghiệm Là bộ PLC có thêm các khoá chuyển mạch mô phỏng đầu vào và các đèn hiển thị đầu ra có khung gá và kèm theo sách hướng dẫn và phần mềm Bộ CPM1 thu gọn Bộ hướng dẫn tự học CPM1 xách tay - CPM1 Laptop Training Kit Cũng có thêm các công tắc đầu vào như trên nhưng bộ PLC nhỏ gọn hơn không có khung gá đèn chỉ thị đầu ra là đèn nằm chỉ thị của PLC. Môđen PLC dùng cho bộ thử nghiệm là loại CPM1-20CDR-A có 20 đầu vào ra trong đó 12 đầu vào 24V một chiều và 8 đầu ra tiếp điểm rơle. 1 Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chương 1 Giới thiệu chung bộ CPM1 Training Kit o Các model trong họ CPM 1 CPM1-10CDR- ío I I I I I __Lui to CPM1-20CDR- CPM1-30CDR- 2

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    16    1    21-03-2023
165    20    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.