Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh - Phần 4

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn tự học plc omron qua hình ảnh - phần 4', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chuông 3 Lập trình bằng Programming Console Programming Console là 1 bộ bàn phí m lập trình cầm tay cho PLC của OMRON dùng ngôn ngữ lập trình dạng dòng lệnh Mnemonic Code. Nó cũng được dùng để đọc chương trình trong bộ nhớ và thiết lập các chế độ hoạt động của PLC. Bộ Programming Console sẽ được nối vào cổng Peripheral Port của PLC dùng cáp đi kèm qua đây Programming Console sẽ nhận nguồn nuôi từ PLC đổng thời có thể đọc ghi chương trình trong PLC. OmROn Programming Console VIIII-WII MONITOR RUN PROGRAM FUN SFT NOT SHIFT AND HI- OR CNT TR EM LR AR HR LD OUT TIM EM CH CONT HI- OH DM DM 1 1 7 8 9 EXT CHG SRCH 6 SET DEL MONTR B1 C 2 D 3 RESET INS A 0 CLR VER WRITE Khỏi đầu Khi mới nối Programming Console với PLC màn hình của Programming Console sẽ hỏi Password trên màn hiển thị Display PROGRAM PASSWORD Để nhập Pasword truy cập bấm như sau 00000 10 Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chuông 3 Lập trình bằng Programming Console Sau khi bấm như vậy ta sẽ thấy xuất hiện số 00000 đây là số thứ tự của bước lập trình đầu tiên của PLC. Nếu bấm tiếp phí m có hình mũi tên xuố ng ta sẽ thấy các bước tiếp theo của chương trình đã có sẵn trong PLC. Ghi chú Các hình mũi tên Programming Console. I chỉ biểu thị trình tự bấm các phí m trên Các chế độ hoạt động của PLC Chế độ Program Là chế độ để lập và sửa chương trình cho PLC. Chương trình trong PLC sẽ không được thực hiện ở chế độ này Chế độ theo dõi Monitor Là chế độ trong đó chương trình trong PLC sẽ được thực hiện đổng thời các đị a chỉ bộ nhớ trong PLC có thể được đặt lại trực tiếp từ bộ lập trình như các bit vào ra I O BITS các Timer Counter vùng nhớ DM Đây là chế độ nên đặt khi muố n sửa chương trình. Chế độ RUN Run mode Là chế độ mà chương trình điều khiển trong PLC được thực hiện chạy và nội dung bên trong PLC chỉ có thể theo dõi chứ không thể sửa đổi từ bên ngoài. Đây là chế độ nên đặt sau khi chương trình đã được nhập và kiểm tra đúng đắn Ta có thể chuyển đổi chế độ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
206    8    3    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.