Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh - Phần 5

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn tự học plc omron qua hình ảnh - phần 5', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chuông 4 Lập trình bằng sơ đổ bậc thang Ladder Diagram 4. Lạp trình bằng sơ đổ bạc thang Ladder Diagram Các lệnh cơ bản của sơ đổ bậc thang LADDER DIAGRAM Q Thành phần luôn luôn phải có trong sơ đổ gọi là power bus là nơi dẫn nguổn điện tưởng tượng đi vào và đi ra sơ đổ LD Lệnh LD nối với power bus trái sẽ khởi đầu 1 network của sơ đổ Ladder Diagram. Số ghi phí a trên ký hiệu lệnh là đi a chỉ thông số của lệnh. 00000 LD 00000 OUT Lệnh OUT giố ng như 1 rơ le chấp hành đưa ra kết quả logic của các lệnh đi trước vào 1 tiếp điểm bit OUTPUT 00000 LD 00000 OUT 01000 é chương trình trên kết quả logic của lệnh LD 00000 tiếp điểm đóng mở sẽ điều khiển đầu ra là tiếp điểm 01000. Khi nhập đoạn chương trình trên vào PLC phải đảm bảo đang ở chế đô Program Mode và cuố i chương trình phải có lệnh END. LD 00000 OUT 01000 END 01 - FUN V ỉ HQ Sau đó chuyển sang chế đô Monitor hoặc RUN để chạy. Bật thử công tắc 00000 sẽ khiến đầu ra 01000 cũng bật sáng. é chương trình sau khi bật công tắc 00000 công tắc thứ nhấ t trên bô Training CPM1 đầu ra sẽ được bật lên ON. 00000 01000 END 01 17 Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chuông 4 Lập trình bằng sơ đổ bậc thang Ladder Diagram AND Lệnh AND sẽ tạo ra 1 logic giống như hình dưới đây A B o o o o ạ C é ví dụ trên việc nối tiếp 2 điều kiện logic A và B sẽ đòi hỏi cả A và B đều tác động đóng thì đèn C đầu ra mới sáng. Dưới đây là 1 Ladder Diagram có dùng lệnh AND. LD 00000 AND 00001 OUT 01000 END 01 Lúc này khi bật công tắc đổng thời bật công tắc thì đèn đầu ra Output mới sáng. 00000 00001 END 01 LD 00000 AND 00001 OUT 01000 END 01 OR Lệnh OR sẽ tạo ra 1 logic giố ng như hình dưới đây C I 18 I Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chuông 4 Lập trình bằng sơ đổ bậc thang Ladder Diagram é ví dụ trên việc nối song 2 điều kiện logic A và B sẽ chỉ đòi hỏi hoặc A hoặc B tác động đóng thì đèn C đầu ra sẽ sáng. Dưới đây là 1 Ladder Diagram có dùng lệnh OR. LD .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    32    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.