Giáo trình C++/ TURBO C++

Cài đặt và khởi động Turbo C: Bạn phải sử dụng trình INSTALL để cài đặt Turbo C++. Tất cả các tập tin cài đặt sẽ được giải nén và chép tới hệ thống máy tính của bạn một cách thích hợp. Bạn không thể thực hiện việc này thủ công được. Để bắt đầu cài đặt, chuyển đến thư mục chứa bộ nguồn cài đặt và kích hoạt trình INSTALL để tiến hành cài đặt. Trình INSTALL cài cả hai trình biên dịch và các công cụ vào hệ thống của bạn. . | Phụ lục A TURBO C Phần phụ lục này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt khởi động và sử dụng Turbo C IDE để soạn thảo biên dịch bắt lỗi và thực thi các chương trình C của bạn. Cài đặt và khởi động Turbo C Bạn phải sử dụng trình INSTALL để cài đặt Turbo C . Tất cả các tập tin cài đặt sẽ được giải nén và chép tới hệ thống máy tính của bạn một cách thích hợp. Bạn không thể thực hiện việc này thủ công được. Để bắt đầu cài đặt chuyển đến thư mục chứa bộ nguồn cài đặt và kích hoạt trình INSTALL để tiến hành cài đặt. Trình INSTALL cài cả hai trình biên dịch và các công cụ vào hệ thống của bạn. Thư mục mặc định của Turbo C là C TC. Để khởi động chương trình Turbo C bạn chuyển vào thư mục C TC BIN và kích hoạt . Tuy nhiên để có thể khởi động nhanh ta có thể tạo một shortcut đến C TC Bin như hình sau. Phụ Lục Turbo C 171 Hình Tạo shortcut để khởi động trình Turbo C Turbo C IDE Turbo C IDE cung cấp mọi thứ mà bạn cần để viết soạn thảo biên dịch quản lý chạy liên kết và bắt lỗi chương trình của bạn. Thanh trình đơn ngang ở đỉnh của màn hình cho phép bạn thực hiện hầu hết các chức năng đã nêu. Bạn có thể kích hoạt thanh trình đơn này bằng một trong hai cách Nhấn phím F10 hoặc Kích chuột vào một vị trí bất kỳ trên thanh trình đơn này Hình minh họa cửa sổ chính sau khi khởi động của Turbo C . Phụ Lục Turbo C 172 Hình Cửa sô chính của Turbo C IDE Thanh trình đơn ngang chứa lần lượt từ trái qua phải các trình đơn con sau File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window và Help. Để chọn một trình đơn này bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau Cách 1 Kích hoạt thanh trình đơn ngang Sử dụng phím mũi tên trái và phải để di chuyển khung sáng màu xanh đến trình đơn cần chọn Cách 2 Sử dụng phím nóng Alt ký tự đầu tiên màu đỏ của tên trình đơn Trình đơn File Trình đơn này có thể được chọn thông qua tổ hợp phím Alt F . Trình đơn này cung cấp những lệnh để tạo ra những tập tin mới File New mở những tập tin có sẵn File Open lưu các tập tin đã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.