Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ

Ví dụ về các bước thủ tục tổng quát. . Điều khiển trình tự dùng thanh ghi. . Nguyên lý cơ bản điều khiển trình tự dùng thanh ghi. . Ví dụ về điều khiển tay máy dùng thanh ghi. (Liên hệ lại chương 3) Sequence Control Relay (Relay điều khiển tuần tự): . Lệnh STL và lập trình SCR: + Lệnh SCR: Lệnh đánh dấu vị trí bắt đầu của đoạn điều khiển trình tự. Khi n có giá trị logic bằng 1 thì cờ được phất cho phép đoạn điều khiển trình tự bắt đầu làm. | Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường - Khoa Điện CHƯƠNG 5 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH Tự 5 LT Ví dụ về các bước thủ tục tổng quát. . Điều khiển trình tự dùng thanh ghi. . Nguyên lý cơ bản điều khiển trình tự dùng thanh ghi. . Ví dụ về điều khiển tay máy dùng thanh ghi. Liên hệ lại chương 3 Sequence Control Relay Relay điều khiển tuần tự . Lệnh STL và lập trình SCR LAD STL s bit SCR LSCR n s_bit --- sort sort n SCRE SCRT Lệnh SCR Lệnh đánh dấu vị trí bắt đầu của đoạn điều khiển trình tự. Khi n có giá trị logic bằng 1 thì cờ được phất cho phép đoạn điều khiển trình tự bắt đầu làm việc. Đoạn điều khiển trình tự phải được kết thúc bằng lệnh SCRE. Lệnh SCRT Lệnh thực hiện việc chuyển bit điều khiển trình tự sang một trạng thái kế tiếp khác set bit kế tiếp . Khi có tín hiệu truyền đến lệnh thì S bit được tham chiếu sẽ set lên và relay điều khiển trình tự này bắt đầu hoạt động. Đoạn SCR đang được thực hiện lập tức trở về off. Lệnh SCRE Lệnh đánh dấu sự kết thúc của đoạn chương trình điều khiển trình tự được bắt đầu bằng lệnh SCR. Trong STL LAD FBD các relay điều khiển trình tự được sử dụng để quản lý các hoạt động của máy móc hoặc những đoạn chương trình điều khiển theo từng bước. Lệnh LSCR chuyển trạng thái logic của SCR vào trong ngăn xếp stacks tương ứng với giá trị của S bit được tham chiếu bởi lệnh. Đoạn chương trình có hoạt động hay không là phụ thuộc vào kết quả của SCR stack. Đỉnh ngăn xếp được đưa kết quả của S bit được tham chiếu trong lệnh ra trực tiếp cuộn dây LAD hay hộp FBD . Hình 1 Hình 1 Kết quả của việc thực hiện lệnh LSCR mô tả sự hoạt động của S stack và logic stack và kết quả của việc thực hiện lệnh LSCR. Các vấn đề cần lưu ý trong khi sử dụng relay điều khiển trình tự - Tất cả các vấn đề logic giữa lệnh LSCR và SCRE tạo ra bởi relay điều khiển trình tự tuỳ thuộc vào kết 117 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường - Khoa Điện quả của S stack của quá trình thực hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    22    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.