Hướng dẫn sử dụng Timer Trong S7300 - Phần 2

Counter là bộ đếm thực hiện chức năng đếm sườn ( cạnh ) xung của tín hiệu đầu vào. S7300 có tối đa 256 Counter ( phụ thuộc vào từng loại CPU ), ký hiệu bởi Cx, trong đó x là số nguyên từ 0-255. Số sườn xung đếm được ghi vào thanh ghi 2 byte ( Word ) của bộ đếm gọi là thanh ghi C_Word ( CV) | Các Bác cần nắm vững 5 loại Timer sao : 1. Timer xung ( S_PULSE ) Như vậy : gía trị Max là 9990s = 2 h 46 m 32s -Bây giờ đến nói cách hoạt động của Timer : -Timer xung nghĩa là sẽ tạo ra xung theo ngõ vào : chi tiết các Bác xem giản đồ. Nếu chưa đủ thời gian đặt mà ngõ vào OFF thì T0 sẽ OFF theo. 2. Timer xung mở rộng ( S_PEXT ) Về các ngõ vào và ngõ ra thì tương tự như S_PULSE. Chỉ khác ở chổ là ngõ vào chỉ cần có xung cạnh lên thì Timer sẽ tạo 1 xung 10s. 3. Timer ON trễ ( S_ODT ) - Các bạn xem giản đề để dễ hiễu - Khi ngõ vào ON thì sau 10s ON. Ngõ vào OFF thì OFF 4. Timer ON trễ mở rộng ( S_ODTS) S_ODTS không khác nhiều S_ODTS. Chỉ khác là ngõ chỉ cần có cạnh lên của ngõ vào thì sau 10s thì ON. Chỉ reset bằng thì mới OFF. 5. Timer OFF trễ ( S_ODTS) - Khi ngõ vào ON thì on theo, khi OFF thì sau 10s thì OFF theo. Nếu trong thời gian 10s ON lên lại thì chờ khi nào OFF thì sẽ OFF sau 10 s

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.