Tài liệu hướng dẫn sử dụng NERO7

· Make Data CD: Tạo dĩa CD chứa các dữ liệu, chương trình,. sử dụng trên máy vi tính. · Make Data DVD: Tạo dĩa DVD chứa các dữ liệu, chương trình,. sử dụng trên máy vi tính. · Make Audio CD: Tạo dĩa CD nhạc, sử dụng trên đầu máy CD/DVD. · Make your own DVD-Video: Tạo dĩa phim DVD, sử dụng trên đầu máy DVD. · Copy CD: Sao chép nguyên bản dĩa CD (CD, VCD, Data CD). · Copy DVD: Sao chép nguyên bản dĩa DVD.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    24    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.