Đề tài " Những sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên - bộ môn sinh học "

Chất lượng giáo dục là vấn đề luôn dược đặt nặng trên vai của các thầy, cô giáo, việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mục tiêu cần phải phấn đấu tới. Do đó việc đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá nói riêng là tính tất yếu. | Môn Sinh học cấp trung học phổ thông giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí dục của học sinh. Mục đích của môn học là giúp học sinh hiểu đúng đắn hoàn chỉnh và nâng cao cho học sinh những tri thức, hiểu biết về thế giới, con người thông qua các bài học, giờ thực hành. Học viên có thể hiểu, giải thích được các hiện tượng tự nhiên, vấn đề thực tiễn thông qua nội dung các bài học . Đồng thời phát huy tính sáng tạo đưa những ứng dụng phục vụ trong đời sống của con người. Sinh học góp phần giải tỏa, xoá bỏ hiểu biết sai lệch làm phương hại đến đời sống, tinh thần của con người. Để đạt được mục đích của dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông thì giáo viên dạy Sinh học là nhân tố tham gia quyết định chất lượng. Do vậy, ngoài những hiểu biết về Sinh học, người giáo viên dạy Sinh học còn phải có phương pháp truyền đạt thu hút gây hứng thú khi lĩnh hội kiến thức sinh học của học sinh, biết đánh giá xác định đúng trình độ nhận thức của học sinh để từ đó đưa ra những phương pháp phù hợp cho từng đối tượng. Đó là vấn đề cần quan tâm và nghiên cứu nghiêm túc. Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin trình bày một số khía cạnh của vấn đề về “đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của bộ môn sinh học” với mục đích phần nào giảm nhẹ bớt gánh nặng trên vai các thầy(cô) và cũng phần nào giảm bớt tỉ lệ học sinh yếu kém cấp THPT để bộ môn Sinh học không còn là một bộ môn “gánh nặng” về học thuộc lòng bài học đối với học sinh vì tính đặc thù của nó.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    39    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.