Bài giảng chuyên đề ngân hàng thương mại - Pgs Ts Trần Hoàng Ngân

Môn học nghiệp vụ ngân hàng giúp học viên tìm hiểu chuyên sâu các nghiệp vụ của ngân hàng: huy động vốn, dịch vụ của ngân hàng, tìn dụng, bảo lãnh, thanh toán | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÂN HÀNG 279 Nguyễn Tri Phương phường 05 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh. Telephone - Fascimile Email bankingfaculty@ueh. edu. vn -http . vn Website Bài giảng chuyên đề NGAN HANG THƯƠNG MAI Người trình bày ngànkdtt @ yàhoo Hoang Ngân PGS. TS. Trân .com ngànnh@ MÔN HOC NGHIỆP VU NGAN HANG THƯƠNG MAI Mon hoc NVNH giup hoc viên tìm hieu chuyên sâu nghiêp vu cua ngán hang huy động von dịch vu cúâ ngân hang tín dung báo lánh thanh toán. vâ các nghiêp vu ngán háng trên thị trường tái chính. Từ đo giup học viên gán hoạt đọng cua doanh nghiêp vời nhừng dịch vu cua ngán háng mọt cách thuận lời vá nhanh chong. Nôi dung mon hoc bao gom 4 chừờng Chừờng mot Tong quan vê ngán háng thừờng mai Chừờng hái Nghiêp vu huy đong vốn vá các dịch vu tái chính cua ngán háng thừờng mai. Chừờng ba Hoat đong tín dung cua NHTM------- Chừờng bon Nghiêp vu ngán háng thừờng mái trên thị trừờng ho i đoái vá thị trừờng chừng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    13    1    29-03-2023
11    10    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.