Lý thuyết kiểm toán - Ts Lê Văn Luyện

Kiểm toán - “Audit” gốc từ tiếng la tinh “Audire”, nghĩa là “Nghe”, là hoạt động đã có từ rất lâu. Sự hình thành của kiểm toán do có sự tách rời giữa quyền sở hữu và chức năng quản lý; sự ra đời của công ty cổ phần, thị trường chứng khoán phát triển = nhu cầu giải quyết các mâu thuẫn giữa người cung cấp và người sử dụng thông tin = KTĐL đã ra đời &PT. | 1 Kết cấu chương trình Chương 1 Tổng quan về kiểm toán Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán 2 Chương 1 Tổng quan về kiểm toán - Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán Bản chất của kiểm toán Đối tương chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán Các loại hình tổ chức kiểm toán Kiểm toán viên Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập Chuẩn mực kiểm toán Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.