Bài thức tập chuyên đề PLC

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử, tự động - Bài thức tập chuyên đề PLC. | BÀI THỰC TẬP CHUyÊN ĐỀ THỬ NGHIỆM LẬP TRÌNH CHO BỘ ĐIÊU KHIEN KHA LẬP TRÌNH PLC 1. Mục đích Các bộ điều khiển khả lập trình PLC hiện nay đã được ứng dụng khá rộng rãi trong sản xuất trong nghiên cứu khoa học để tự động hoá nhiều quá trình. Trong nhà trường nhiều trường Đại học đã dạy trong giáo trình về Điện tử công nghiệp về Tự động hoá các quá trình . Thậm chí nhiều nơi đã mở những lớp đào tạo theo chứng chỉ chuyên về úng dụng và lập trình cho PLC . Nhiều sinh viên các trường Công Nghệ sau khi ra trường đã làm việc chỉ trên các hệ thống PLC. Vì vậy trong khuôn khổ các bài thực tập chuyên đề cho sinh viên những năm cuối một phần về thực tập lập trình để đưa một hệ thống PLC vào hoạt động là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này những vấn đề sẽ được trình bày như sau Những hiểu biết chung về PLC Những thông số kỹ thuật của PLC SIEMENS S7 200 Tập lệnh dùng cho PLC SIEMENS S7 200 Những việc phải làm trong khuôn khổ bài thực tập 2. Dụng cụ thực nghiệm PLC SIEMENS S7 200 Tập lệnh dùng cho PLC SIEMENS S7 200 A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Lập trình và dữ liệu Một PLC có thể được sử dụng một cách kinh tế hay không chịu ảnh hưởng lớn của những thuận tiện và dễ dàng sẩn có và thường trực trên panen lập trình. Trái với điều khiển số chỉ có thể dùng được bộ điểu khiển khả lập trình nếu có một panen lập trình luôn sẩn sàng. Như vậy khi trang bị một bộ PLC cũng đồng thời phải trang bị một panen lập trình của cùng một nhà chế tạo. Ngay cả khi môđun đầu vào được tiêu chuẩn hoá thì vẫn đòi hỏi bộ PLC phải có những bộ đầu ra khác nhau và đặc biệt. 405 Sự khác nhau chính giữa bộ điều khiển khả lập trình và công nghệ rơle hoặc bán dẫn là ở chỗ kỹ thuật nhập chuơng trình vào bộ điểu khiển nhu thế nào hình 1 . Trong điều khiển rơle bộ điểu khiển chuyển đổi bao gồm một cách cơ học những môđun cá thể phù hợp với chuơng trình mạch và dẫy điều khiển đuợc kiểm soát bằng tay thông qua việc nối dây do đó mà có từ kỹ thuật điều khiển cứng . Trái lại việc nhập một dẫy điều khiển vào một PLC đuợc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    18    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.