Excel - Căn bản và nâng cao

Đây là giáo trình về excel được biên soạn từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn nắm vững các hàm trong excel từ đó thực hành thành thạo và ôn luyện tốt trong kì thi cuối khóa. | Khoa CNTT - V nH Mở Excel 1 I. KHỞI ĐỘNG VÀ MÀN HÌNH EXCEL 1. Khỏi động Sau khi khởi động WINDOWS làm theo một trong các cách sau - Nháy chuột vào biểu tuợng Microsoft Excel ở góc trên bên phải màn hình. - Nếu dùng Win trong cửa sổ Microsoft Office đã mở chọn biểu tuợng Microsoft Excel rồi nháy đúp chuột. - Nếu dùng Win 95 nháy vào Start Program Microsoft Excel 2. Màn hình a - Các thành phần của màn hình Excel Màn hình của Excel là một cửa sổ đã đuợc phóng to và trông gần giống màn hình của Word bao gồm các thành phần sau - Thanh tiêu đề Title bar ở dòng trên cùng của màn hình khi mới khởi động Excel tại đây ghi Microsoft Excel - Bookl khi ta đặt tên cho bảng tính tên này kèm theo phần mở rộng . XLS sẽ thay thế từ Bookl. - Các thanh Menu Công cụ Định dạng giống nhu của Word. Phần lớn các biểu tuợng trên các thanh này có công dụng ý nghĩa nhu trong Word ý nghĩa của một số biểu tuợng dùng riêng cho Excel đuợc ghi trên trang 3. - Thanh Công thức Formula Bar là dòng thứ năm của màn hình hiển thị toạ độ địa chỉ hoặc tên ô nút huỷ bỏ 0 nút lựa chọn 0 nội dung dữ liệu trong ô hiện tại ô có khung viền chung quanh - Thanh Trạng thái Status bar là dòng cuối cùng hiển thị các chế độ hoạt động của Excel Ready Đang sẵn sàng làm việc. Enter Đang nhập dữ liệu hay công thức. Pointer Đang ghi công thức tham chiếu đến một địa chỉ. Edit Đang điều chỉnh dữ liệu hay công thức trong ô hiện tại - Thanh thẻ tên bảng tính Sheet tabs là dòng ngay trên thanh Trạng thái hiển thị tên của các bảng tính khi chúng chua đuợc đặt tên tại đây ghi Sheetl Sheet2 . Sheet16 . Bên trái là các nút chuyển tới các bảng tính. Khoa CNTT - V H Mở Excel 2 - Thanh cuộn Dọc Vertical Scroll Bar cuộn Ngang Horizontal Scroll Bar giống như trong Word. - Cửa sổ Bảng tính Worksheet Window là phần lớn nhất dùng để nhập dữ liệu tính toán vẽ đồ thị như sau b - Các thành phần của cửa sổ Bảng tính - Cột Column Là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc được đánh thứ tự bằng chữ cái từ trái sang phải bắt đầu từ A B

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    4    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.