PowerPoint - Căn bản và nâng cao

Giáo trình Powerpoint được biên soạn từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức hiệu quả về cách soạn thảo, đinh dạng,. từ đó rèn luyện và ôn tập tốt hơn. | PHAN 2 MICROSOFT POWERPOINT in Tác giả NGUYỄN SƠN HẢI nshai@ TRUNG TÂM TIN HỌC - BỘ GIÁO DỤC YÀ ĐÀO TẠO Sách học Powepoint GIỚI THIỆU POWERPOINT Bạn là một sinh viên muốn trình bày nội dung bài tập lớn đồ án tốt nghiệp truớc hội đồng bảo vệ Bạn là một cán bộ muốn trình bày báo cáo công việc của mình truớc đồng nghiệp Bạn là một nhà khoa học muốn trình bày những ý tuởng những công trình nghiên cứu của mình trong những diễn đàn những cuộc hội thảo Và còn nhiều hoàn cảnh khác nữa khi mà bạn muốn trình bày một vấn đề nào đó truớc đám đông. Microsoft Powerpoint sẽ giúp bạn làm những công việc đó một cách đơn giản mà hiệu quả rất cao. Bạn có thể đua đuợc rất nhiều loại thông tin lên màn hình trình chiếu nhu văn bản hình ảnh âm thanh bảng tính biểu đồ . Làm việc trên Powerpoint là làm việc trên các tệp trình diễn có phần mở rộng là .PPT . Mỗi tệp trình diễn bao gồm các bản trình diễn Slides chúng đuợc sắp theo một thứ tự. Các bản trình diễn này chứa nội dung thông tin bạn muốn trình bày. Có thể minh hoạ cấu trúc một tệp trình diễn theo các bản trình diễn Slides nhu sau Slide 1 Slide 2 --------F Slide n Một tệp trình diễn Qui trình để tạo và sử dụng một tệp trình diễn nhu sau Bước 1 Xác định rõ ràng các nội dung sẽ trình bày. Từ đó sẽ định ra đuợc cấu trúc của tệp trình diễn là Chọn nền của slide theo mẫu nào cho phù hợp Cần bao nhiêu slides Nội dung mỗi Slide là gì Bước 2 Dùng Powerponit để xây dựng nội dung các slide đó. Bước 3 Trình diễn Slide. Khi đó nội dung từng Slide sẽ đuợc phóng to lên toàn bộ màn hình máy tính. Nếu máy tính của bạn nối với một máy chiếu Multimedia Projector chẳng hạn nội dung các slide trình chiếu sẽ đuợc đua lên các màn hình lớn nhiều nguời có thể quan sát một cách dễ dàng. 2 Tác giả Nguyễn Sơn Hải Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email nshai@ Sách học Powepoint CHƯƠNG 1 TRÌNH DIẼN đơn giản 1. CÁCH KHỞI ĐỘNG POWEPOINT Có nhiều cách có thể khởi động được phần mềm Powerpoint. Tuỳ vào mục đích làm việc sở thích hoặc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    17    1    24-03-2023
55    32    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.