Windows XP - Ứng dụng trong công tác giảng dạy

Tham khảo tài liệu 'windows xp - ứng dụng trong công tác giảng dạy', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Microsoft in Education Windows XP Để có thể ứng dụng CNTT vào trong công tác giảng dạy học tập trước tiên cần nắm được các kiến thức chung và các thao tác cơ bản trên máy tính nền tảng cho việc sử dụng các thiết bị và các phần mềm phục vụ cho việc tổ chức các tiết dạy trực quan trên lớp. Tài liệu bao gồm các phần 0 Tổng quan về máy tính 0 Hệ điều hành Windows XP 0 Sử dụng Internet Explorer 0 Dịch vụ E-Mail Do các giáo viên đều có khả năng nghiên cứu nên tài liệu được biên soạn với mong muốn hổ trợ cho việc tự nghiên cứu đó. Các vấn đề được nêu trong tài liệu đều có các hình ảnh minh họa kèm theo các thao tác cần thực hiện. Bạn đọc chỉ cần một máy vi tính đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Internet Explorer Outlook Express và cứ đọc kỹ vấn đề thực hiện từng bước theo sự chỉ dẫn là có thể nắm được kỹ năng sử dụng máy tính qua hệ điều hàng Windows XP đồng thời có thể truy cập Internet và trao đổi thư từ với những người khác. Tài liệu biên soạn lần đầu tiên nên không thể tránh được những thiếu sót rất mong bạn đọc góp ý để có thể được hoàn chỉnh hơn sau này. 19 Windows XP Máy tính và hệ điều hành Windows XP Tổng quan về máy tính Máy tính là công cụ dùng lưu trữ và xử lý thông tin. Mọi quá trình xử lý thông tin bằng máy tính được thực hiện theo chu trình sau Mã hoá Coding Giải mã Decoding DỮ LIỆU NHẬP MTĐT XỬ LÝ THÔNG TIN XUẤT Các thông tin xử lý trên máy tính đều được mã hóa ở dạng số nhị phân với 2 ký hiệu 0 và 1. Mỗi vị trí lưu trữ một số nhị phân được tính là 1 BIT Binary Digit đây là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất. Ngoài ra còn có các đơn vị đo khác 1 Byte 8 bits 1 KB KiloByte 2 10 Bytes 1024 Bytes 1 MB MegaByte 2 10 KB Bytes 1 GB GigaByte 2 10 MB Bytes Để trao đổi thông tin giữa người và các thiết bị trong máy người ta xây dựng bảng mã nhị phân để biểu diễn các chữ cái các chữ số các câu mã ASCII American Standard Code for Information Interchange được chọn làm bảng mã chuẩn. Trong đó mỗi ký tự được mã hóa bởi một số nhị phân 8 BIT.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    29    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.