GIAO TIẾP Ở NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC VIẾNG THĂM NHIỀU NHẤT

Nhật bản là một trong những nước đầu tư hàng đầu tại Việt nam, cũng là một quốc gia Châu Á, nhưng văn hóa kinh doanh ở Nhật Bản khác người Việt chúng ta. Dưới đây là một số thông tin cơ bản cần phải biết: Gặp và chào hỏi: Người Nhật thường cúi chào bằng cách gập người xuống và độ hạ thấp tùy thuộc địa vị xã hội của cả hai người. Đây là một dấu hiệu quan trọng để biểu lộ sự kính trọng | GIAO TIẾP Ở NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC VIẾNG THĂM NHIỀU NHẤT - NHẬT BẢN Nhật bản là một trong những nước đầu tư hàng đầu tại Việt nam cũng là một quốc gia Châu Á nhưng văn hóa kinh doanh ở Nhật Bản khác người Việt chúng ta. Dưới đây là một số thông tin cơ bản cần phải biết Gặp và chào hỏi Người Nhật thường cúi chào bằng cách gập người xuống và độ hạ thấp tùy thuộc địa vị xã hội của cả hai người. Đây là một dấu hiệu quan trọng để biểu lộ sự kính trọng. Giao tiếp trong công việc Một cuộc họp ở Nhật Bản thường bắt đầu với một nghi lễ là trao đổi danh thiếp rất trang trọng. Không bao giờ bỏ danh thiếp vào trong túi và không được viết tay trên tấm danh thiếp. Đó sẽ được xem là một hành động bất lịch sự. Chức vụ và vị trí của những người trong ban quản lý của người Nhật rất quan trọng nên người ta thường gọi theo chức vụ vị trí đệm thêm vào tên họ của người ấy. Người Nhậtt thường không thích làm việc trực tiếp với đối tác và người trung gian đóng một vai trò quan trọng đứng ra chịu trách nhiệm về uy tín của Công ty họ đã giới thiệu. Người Nhật có khuynh hướng nghi ngờ lời nói và quan tâm nhiều đến hành động họ sử dụng sự im lặng như một cách để giao tiếp và họ tin rằng nói ít thì tốt hơn nói quá nhiều. Trong buổi thương thảo người có vị trí cao nhất thường ít lời nhất và những gì anh ta nói ra là quyết định sau cùng im lặng cũng là cách không muốn làm mất lòng người khác. Với quỹ thời gian eo hẹp của cuộc sống công nghiệp người Nhật rất quan tâm vấn đề thời gian nếu có cuộc hẹn. Họ tỏ ra khó chịu khi phải đợi và rất mất thiện cảm với người sai hẹn. Người Nhật thích tặng quà cho từng người khách. Bạn không nên mở món quà đó trước mặt người tặng quà Việc gói quà tặng là cả một nghệ thuật bạn nên nhờ nhân viên bán hàng làm giúp để tránh sai sót. Không nên tặng quà có số lượng 4 hoặc 9 những vật nhọn hoặc trà uống vì chúng tượng trưng cho điều kém may mắn tại .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    19    2    02-04-2023
29    34    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.