Đổi mới tư duy - thay đổi số phận

Khi mong muốn thành đạt hơn, đặc biệt để vượt qua một thách thức hoặc trắc trở, con người ta thường hành động theo một trong ba mẫu thức căn bản: Đổi mới tư duy: bước đột phá tạo nên cục diện phát triển mới 1. Nỗ lực cao hơn về lượng (thời gian, nguồn lực), nhưng giữ nguyên phương cách hành động và lối tư duy cũ; | Đổi mới tư duy - thay đổi số phận Khi mong muốn thành đạt hơn đặc biệt để vượt qua một thách thức hoặc trắc trở con người ta thường hành động theo một trong ba mẫu thức căn bản Đổi mới tư duy bước đột phá tạo nên cục diện phát triển mới 1. Nỗ lực cao hơn về lượng thời gian nguồn lực nhưng giữ nguyên phương cách hành động và lối tư duy cũ 2. Đưa ra những phương cách hành động mới với nỗ lực cao hơn nhưng vẫn giữ nguyên về căn bản lối tư duy cũ và 3. Đổi mới tư duy trên cơ sở đó tìm thấy những phương cách hành động mới và nguồn sinh lực mới trên cơ sở đó có nỗ lực cao hơn hẳn về chất. Thực tiễn chỉ ra rằng hành động của con người ta thường dừng ở mẫu thức I một số vượt lên mẫu thức II và chỉ rất ít đạt tới mẫu thức III. Thêm nữa người ta thường chỉ hành động theo mẫu thức III khi đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khủng hoảng khi mà hành động theo mẫu thức III là không còn là sự lựa chọn tùy ý nữa mà đã trở thành mệnh lệnh bức thiết cho sự sống còn. Hành động theo mẫu thức ba nghĩa là đổi mới sâu sắc tư duy để tìm ra phương cách và sinh lực dồi dào cho những nỗ lực mới có ý nghĩa nền tảng và là bước đi then chốt nhằm tạo nên cục diện phát triển mới với những thuận lợi và thời cơ mà trước đó khó có thể hình dung được. Các Mác từng nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới tư duy khi khẳng định rằng chúng ta phải căng tầm mắt đại bàng của tư duy để suy xét và hành động một khi tình thế đã thay đổi. Ngạn ngữ phương tây cũng có câu Đổi mới tư duy Đổi thay thế giới . Đổi mới tư duy lợi ích lớn khả thi cao nhưng là một quá trình rất khó khởi động Xét cho cùng sự thua kém tụt hậu của một con người một tổ chức thậm chí một quốc gia không phải là do hạn chế về khả năng hay nguồn lực mà chủ yếu là do thiếu áp lực cho những đổi mới sâu sắc và quyết liệt về tư duy. Đổi mới tư duy có tính khả thi cao vì đó không phải là sự chuyển sang một cách suy nghĩ gì cao xa hay mới lạ mà chỉ là sự trở về với cách tư duy trong sáng bình dị có cội nguồn từ chân lý của khoa học và lòng nhân bản. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.