Đổi mới tư duy: Những nội dung cấp bách

1. Thang bảng giá trị và thước đo thành đạt Thang bảng giá trị và thước đo thành đạt ở xã hội ta đang bị quá thiên lệch theo các tiêu chí nặng vật chất và hình thức. Các tiêu chí về tinh thần và giá trị xã hội đang bị xem nhẹ. | Đổi mới tư duy Những nội dung cấp bách 1. Thang bảng giá trị và thước đo thành đạt Thang bảng giá trị và thước đo thành đạt ở xã hội ta đang bị quá thiên lệch theo các tiêu chí nặng vật chất và hình thức. Các tiêu chí về tinh thần và giá trị xã hội đang bị xem nhẹ. Kết quả là nhiều người lao vào kiếm tiền bất chính với tâm niệm hy sinh đời bố củng cố đời con mà không nghĩ đến sự tổn hại về danh dự và phẩm chất không chỉ của bản thân mà cả của con cái mình nhiều người chạy chọt kiếm học vị chức vụ mà không biết rằng sự chạy chọt này đã làm họ mất đi sự trân trọng của xã hội nhiều gia đình xâu xé nhau trong tranh chấp nhà cửa quyền lợi bất chấp sự tan nát của quan hệ họ hàng ruột thịt. Đổi mới tư duy theo nội dung này phải làm cho các tiêu chí giá trị tinh thần đặc biệt là các tiêu chí về sự chân chính lòng nhân bản và cống hiến cho xã hội trở nên có vai trò then chốt trong thang bảng giá trị và thước đo thành đạt. Khi đó đối với một cá nhân sự trân trọng của xã hội giá trị hơn chức vụ hay bằng cấp đối với một gia đình để lại cho con cái niềm tự hào về sự trong sáng và tận tâm của bố mẹ quí hơn là của cải. Điều đáng nhấn mạnh là trong các nước tư bản phát triển nơi mà nhiều người tin là đồng tiền có vị trí thống trị các tiêu chí tinh thần lại được xã hội đặc biệt coi trọng. Con người ta có thể thất bại nhiều lần trong làm ăn chứ khó có thể dối trá thất nhân tâm dù chỉ một lần trong sự nghiệp. Hơn thế nữa hầu hết các doanh nhân giàu có và có tiếng tăm lừng lẫy đều bắt đầu sự nghiệp của mình bằng say mê và tâm huyết tạo nên giá trị mới đặc sắc cho xã hội chứ không phải tham vọng làm giàu bằng mọi giá. Sự giàu có dường như là hệ quả chứ không phải là động lực chính yếu cho nỗ lực vươn lên của họ. Để thực sự khởi động quá trình đổi mới tư duy theo nội dung này các cơ quan nhà nước các trường đại học và các doanh nghiệp cần sử dụng các tiêu chí giá trị tinh thần làm thước đo quan trọng cho việc tuyển dụng và đề bạt của mình. Như vậy các tiêu chí hình thức như điểm thi đại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.