Nhận biết tính cách qua giao tiếp điện thoại

Bạn có thường xuyên tắt điện thoại khi đang họp không? Bạn có nhắn tin lúc đang lái xe không? Câu trả lời sẽ bộc lộ một phần con người bạn. Bạn sử dụng điện thoại trong rạp chiếu phim thế nào? a. Luôn luôn b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Hiếm khi e. Chẳng bao giờ | Nhận biết tính cách qua giao tiếp điện thoại Bạn có thường xuyên tắt điện thoại khi đang họp không Bạn có nhắn tin lúc đang lái xe không Câu trả lời sẽ bộc lộ một phần con người bạn. ảnh minh họa 1. Bạn sử dụng điện thoại trong rạp chiếu phim thế nào a. Luôn luôn b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Hiếm khi e. Chẳng bao giờ 2. Khi phải xếp hàng chờ đến lượt bạn dùng điện thoại ra sao a. Luôn luôn b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Hiếm khi e. Chẳng bao giờ 3. Nếu không thích nói chuyện với một người nào đó bạn tắt máy khi người đó gọi đến. a. Luôn luôn b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Hiếm khi e. Chẳng bao giờ 4. Nếu người bên kia đầu dây không nghe thấy tiếng bạn bạn nói to lên ngay cả khi ở giữa chốn đông người. a. Luôn luôn b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Hiếm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    21    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.