Nhận diện tính cách trong giao tiếp hàng ngày

Trong mỗi con người đều tồn tại 4 tuýp người trên. Việc sử dụng các yếu tố D-I-S-C để làm thước đo, có thể giúp chúng ta “định lượng” tính cách con người để hiểu hơn về họ. Việc hiểu hơn về tính cách con người sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc của nhà quản trị: Tuyển dụng, đào tạo Phân công công việc Động viên, thuyết phục | Nhận diện tính cách trong giao tiếp hàng ngày - phương pháp DISC Theo lý thuyết DISC của William Moulton Marston . 1893-1947 có 4 tuýp người tiêu biểu là D - I -S- C theo sơ đồ dưới đây Trong mỗi con người đều tồn tại 4 tuýp người trên. Việc sử dụng các yếu tố D-I-S-C để làm thước đo có thể giúp chúng ta định lượng tính cách con người để hiểu hơn về họ. Việc hiểu hơn về tính cách con người sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc của nhà quản trị Tuyển dụng đào tạo Phân công công việc Động viên thuyết phục Việc xác định kết quả DISC của một người có thể được thực hiện thông qua 2 cách - Dựa vào quan sát cảm nhận của chúng ta về người đó thông qua quá trình giao tiếp - Dựa vào DISC test là một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm giup nhận ra kết quả DISC của người trả lời. Phụ lục tính cách nỗi bật của từng loại người DISC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.