Tư duy tích cực : Mọi biến cố đều là một cơ hội

Thật ra, trên thế giới không có lạc quan tuyệt đối, cũng không có bi quan tuyệt đối; “Tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt” (Tâm sinh có vô vàn cách sinh, tâm diệt có vô vàn cách diệt). Lạc quan, bi quan, đương nhiên có nhân duyên bên ngoài, nhưng đa số đều là tự mình tạo nên. | Tư duy tích cực Mọi biến cố đều là một cơ hội Moi người đều có một nhân sinh quan khác nhau có người lạc quan có người bi quan. Người lạc quan luôn nghĩ về mặt tốt của mọi việc giữ cách nhìn lạc quan người bi quan lại luôn nghĩ về mặt xấu của mọi việc giữ cách nhìn bi quan. Hãy mỉm cười trước những khó khăn thử thách Thật ra trên thế giới không có lạc quan tuyệt đối cũng không có bi quan tuyệt đối Tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt Tâm sinh có vô vàn cách sinh tâm diệt có vô vàn cách diệt . Lạc quan bi quan đương nhiên có nhân duyên bên ngoài nhưng đa số đều là tự mình tạo nên. Có một vị quốc vương khi ra ngoài đi săn không may bị đứt một ngón tay mới hỏi vị đại thần thân cận nên làm thế nào Đại thần nói với giọng lạc quan nhẹ nhõm Đây là việc tốt Quốc vương nghe vậy giận lắm trách ông hí hửng khi thấy người khác gặp nạn vì thế ra lệnh nhốt ông vào đại lao. Một năm sau quốc vương lại ra ngoài đi săn bị thổ dân bắt sống trói vào đàn tế chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy đột nhiên phát hiện quốc vương khuyết mất một ngón tay cho rằng đây là vật tế không hoàn chỉnh bèn thả quốc vương ra thay vào đó viên đại thần tùy tùng làm vật hiến tế. Trong niềm vui thoát nạn quốc vương nghĩ tới viên đại thần vui vẻ từng nói rằng mất ngón tay là việc tốt liền ra lệnh thả ông và xin lỗi vì đã vô cớ bắt ông chịu nạn 1 năm trong ngục tối. Vị đại thần này vẫn lạc quan nói Cái họa 1 năm ngồi tù cũng là việc tốt nếu như tôi không ngồi tù thì thử nghĩ vị đại thần theo người đi săn mà bị lên đàn hiến tế kia sẽ là ai Bởi vậy việc tốt chưa chắc đã tốt hoàn toàn việc xấu cũng chưa chắc đã hoàn toàn xấu Phật giáo dạy vô thường mọi chuyện có thể thành tốt mọi chuyện có thể nên xấu. Người bi quan mãi mãi nghĩ đến mình chỉ còn một triệu đồng mà buồn lo người lạc quan vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn mười ngàn đồng. Khi Tô Đông Pha bị giáng về đảo Hải Nam sự cô tịch hoang vu trên đảo so với thời kỳ đầu ông mới được thăng chức vùn vụt đúng là hai thế giới khác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    57    11    21-03-2023
8    20    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.