Truyện thiếu nhi Cáo và Gà trống

Truyện thiếu nhi "cáo và gà trống" là câu chuyện kể vể chú Gà Trống sống trong một ngôi nhà xinh xắn bên cạnh một khu rừng, Cáo ở trong rừng. Câu chuyện được diễn biến thật ly lỳ và hấp dẫn giữa hai con vật này. | Gà Trống sống trong một ngôi nhà xinh xắn bên cạnh một khu rừng. Cáo ở trong rừng. Đã mấy hôm nay Cáo không có gì ăn nên rất đói bụng. Cáo quyết đi bắt Gà Trống về ăn thịt Cáo mang theo một cái túi to đến nhà Gà Trống. Chờ lúc gà trống đi vắng, Cáo lẻn vào nhà nấp sau cánh cửa. Khi Gà Trống về, Cáo xông ra và hét lên : - Ta là Cáo đây ! Hôm nay ta sẽ bắt mi để ăn thịt. Rồi cáo lao đến để chộp lấy Gà. Gà hoảng hốt chạy vòng quanh nhà. ĐỢI GÀ BAY LÊN CAO, CÁO ĐỨNG Ở DƯỚI MỞ RỘNG MIỆNG TÚI. THẾ LÀ GÀ RƠI NGAY VÀO TRONG TÚI. Cáo buộc miệng túi, khoác lên vai trở về rừng. Đi đến bìa rừng, Cáo thấy mệt nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Thế rồi Cáo ngủ thiếp đi lúc nào không biết. ở trong túi, Gà Trống kêu khe khẽ : - Có ai ở đó không ? Cứu tôi với ! Vừa lúc đó có hai bạn thỏ đi ngang qua. Hai bạn thỏ tháo dây buộc miệng túi ,Giúp gà Trống thoát ra ngoài. Gà Trống cùng hai bạn Thỏ lấy đá bỏ vào đầy túi rồi buộc miệng túi lại như cũ. Cáo tỉnh dậy, không biết chuyện vừa xảy ra, vội vác túi về rừng. VỪA ĐI CÁO VỪA TƯỞNG TƯỢNG RA CHIẾC ĐÙI GÀ BÉO MẬP. CÁO RẼ VÀO MỘT CÁI HANG TO. NHÌN THẤY NỒI NƯỚC SÔI AI ĐÓ ĐÃ ĐUN TRONG HANG, CÁO BỖNG NẢY RA Ý NGHĨ MỞ DÂY BUỘC TÚI QUẲNG GÀ VÀO NỒI NƯỚC SÔI. BẤT NGỜ, NHỮNG HÒN ĐÁ TO LĂN ÀO ÀO XUỐNG LÀM NƯỚC SÔI BẮN TUNG TOÉ LÊN NGƯỜI CÁO. CÁO BỊ BỎNG NẶNG, HÉT LÊN ĐAU ĐỚN. THẬT ĐÁNG ĐỜI CON CÁO GIAN ÁC | Gà Trống sống trong một ngôi nhà xinh xắn bên cạnh một khu rừng. Cáo ở trong rừng. Đã mấy hôm nay Cáo không có gì ăn nên rất đói bụng. Cáo quyết đi bắt Gà Trống về ăn thịt Cáo mang theo một cái túi to đến nhà Gà Trống. Chờ lúc gà trống đi vắng, Cáo lẻn vào nhà nấp sau cánh cửa. Khi Gà Trống về, Cáo xông ra và hét lên : - Ta là Cáo đây ! Hôm nay ta sẽ bắt mi để ăn thịt. Rồi cáo lao đến để chộp lấy Gà. Gà hoảng hốt chạy vòng quanh nhà. ĐỢI GÀ BAY LÊN CAO, CÁO ĐỨNG Ở DƯỚI MỞ RỘNG MIỆNG TÚI. THẾ LÀ GÀ RƠI NGAY VÀO TRONG TÚI. Cáo buộc miệng túi, khoác lên vai trở về rừng. Đi đến bìa rừng, Cáo thấy mệt nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Thế rồi Cáo ngủ thiếp đi lúc nào không biết. ở trong túi, Gà Trống kêu khe khẽ : - Có ai ở đó không ? Cứu tôi với ! Vừa lúc đó có hai bạn thỏ đi ngang qua. Hai bạn thỏ tháo dây buộc miệng túi ,Giúp gà Trống thoát ra ngoài. Gà Trống cùng hai bạn Thỏ lấy đá bỏ vào đầy túi rồi buộc miệng túi lại như cũ. Cáo tỉnh dậy, không biết chuyện vừa xảy ra, vội vác túi về rừng. VỪA ĐI CÁO VỪA TƯỞNG TƯỢNG RA CHIẾC ĐÙI GÀ BÉO MẬP. CÁO RẼ VÀO MỘT CÁI HANG TO. NHÌN THẤY NỒI NƯỚC SÔI AI ĐÓ ĐÃ ĐUN TRONG HANG, CÁO BỖNG NẢY RA Ý NGHĨ MỞ DÂY BUỘC TÚI QUẲNG GÀ VÀO NỒI NƯỚC SÔI. BẤT NGỜ, NHỮNG HÒN ĐÁ TO LĂN ÀO ÀO XUỐNG LÀM NƯỚC SÔI BẮN TUNG TOÉ LÊN NGƯỜI CÁO. CÁO BỊ BỎNG NẶNG, HÉT LÊN ĐAU ĐỚN. THẬT ĐÁNG ĐỜI CON CÁO GIAN ÁC ! | Gà Trống sống trong một ngôi nhà xinh xắn bên cạnh một khu rừng. Cáo ở trong rừng. Đã mấy hôm nay Cáo không có gì ăn nên rất đói bụng. Cáo quyết đi bắt Gà Trống về ăn thịt Cáo mang theo một cái túi to đến nhà Gà Trống. Chờ lúc gà trống đi vắng, Cáo lẻn vào nhà nấp sau cánh cửa. Khi Gà Trống về, Cáo xông ra và hét lên : - Ta là Cáo đây ! Hôm nay ta sẽ bắt mi để ăn thịt. Rồi cáo lao đến để chộp lấy Gà. Gà hoảng hốt chạy vòng quanh nhà. ĐỢI GÀ BAY LÊN CAO, CÁO ĐỨNG Ở DƯỚI MỞ RỘNG MIỆNG TÚI. THẾ LÀ GÀ RƠI NGAY VÀO TRONG TÚI. Cáo buộc miệng túi, khoác lên vai trở về rừng. Đi đến bìa rừng, Cáo thấy mệt nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Thế rồi Cáo ngủ thiếp đi lúc nào không biết. ở trong túi, Gà Trống kêu khe khẽ : - Có ai ở đó không ? Cứu tôi với ! Vừa lúc đó có hai bạn thỏ đi ngang qua. Hai bạn thỏ tháo dây buộc miệng túi ,Giúp gà Trống thoát ra ngoài. Gà Trống cùng hai bạn Thỏ lấy đá bỏ vào đầy túi rồi buộc miệng túi lại như cũ. Cáo tỉnh dậy, không biết chuyện vừa xảy ra, vội vác túi về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    17    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.