Các trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, có trận thắng, có trận thua. Có trận ông cha ta huy động hàng chục vạn quân, có trận chỉ vài ngàn, thậm chí chỉ vài trăm quân mà thay đổi cả cục diện chiến trường. Có trận chỉ với quy mô nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, có trận lại huy động quy mô lớn, nhưng lại đem đến thất bại đắng cay. Nhìn được, đánh giá được lịch sử oai hùng của ông cha, ta mới có thể chiêm nghiệm được bài học hôm nay. Người Mãn Châu tiến vào Trung. | Các trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam Tác giả ebook Cận Vệ Đỏ - canvedo@ - Nguon cảm ơn anh em trongforum Câu hỏi Bình chọn những trận đánh trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX Các lựa chọn r _. _ . . Trận Bạch Đằng 938 r _ _ . . Trận Bạch Đằng 981 n . Trận tập kích Ung - Khâm - Liêm 1075-1076 r . . Trận thủy chiên Đông Kênh 1077 Trận Như Nguyệt 1077 Trận Bình Lệ Nguyên 1258 r -X Trận Đông Bộ Đâu 1258 _ __ Trận Chương Dương - Thăng Long 1285 Trận Tây Kêt 1285 Trận Vân Đồn 1288 r _ _ . -X . Trận Bạch Đằng 1288 Trận thành Đa Bang 1407 r _ -X. __ Trận Tôt Động - Chúc Động 1426 Trận Chi Lăng - Xương Giang 1427 r _ _ . -X . Trận Rạch Gâm - Xoài Mút 1785 r . . .X. x . . Trận Ngọc Hồi - Đông Đa - Thăng Long 1789 Trận thành Gia Định 1859 Trận đại đồn Chí Hòa 1861 r . . .X . __ Trận tập kích đồn Mang Cá 1885 Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh lớn nhỏ có trận thắng có trận thua. Có trận ông cha ta huy động hàng chục vạn quân có trận chỉ vài ngàn thậm chí chỉ vài trăm quân mà thay đổi cả cục diện chiên trường. Có trận chỉ với quy mô nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn có trận lại huy động quy mô lớn nhưng lại đem đên thất bại đắng cay. Nhìn được đánh giá được lịch sử oai hùng của ông cha ta mới có thể chiêm nghiệm được bài học hôm nay. Người Mãn Châu tiên vào Trung Nguyên với bộ Tam quôc người Nhật Bản tiên ra thê giới với bộ Binh pháp Tôn Tử trong tay. Bài học cũ nhưng được ứng dụng linh hoạt trong tình hình mới. Cứng nhắc chỉ chuôc lấy thất bại Lịch sử ta đã ghi rành rành Tôi mạn phép đưa lên vài trận đánh quy mô lớn nhỏ khác nhau kêt quả thắng bại cũng khác nhau nhưng theo tôi đó là những trận đánh mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử giữ nước của ông cha. Trong phạm vi của box giới hạn về ý nghĩa và chiến thuật sử dụng mời các bạn cùng tham gia. Chắc chắn là danh sách chưa đủ tư liệu kiến thức lại càng thiếu nhưng qua trao đổi ắt phải dầy hơn lên. Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    179    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.