Giáo án vật lý - chương I - Cơ học - bài 1 "chuyển động cơ học"

TIÊU: thức: - Biết được vật chuyển động hay đứng yên so với vật mốc. - Biết được tính tương đối của chuyển động và đứng yên. - Biết được các dạng của chuyển động. năng: Nêu được những thí dụ về chuyển động cơ học, về tính tương đối của chuyển động và đứng yên, những thí dụ về các dạng chuyển động. độ: Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập. . | CHƯƠNG I CƠ HỌC BÀI 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được vật chuyển động hay đứng yên so với vật mốc. - Biết được tính tương đối của chuyển động và đứng yên. - Biết được các dạng của chuyển động. 2. Kĩ năng Nêu được những thí dụ về chuyển động cơ học về tính tương đối của chuyển động và đứng yên những thí dụ về các dạng chuyển động. 3. Thái độ Rèn luyện tính độc lập tính tập thể tinh thần hợp tác trong học tập. II. CHUẲN BỊ 1. Cho cả lớp Hình vẽ phóng to trên giấy A0 hoặc các hình ảnh về các dạng chuyển động trên máy chiếu nếu có Bảng phụ hoặc máy chiếu ghi các bài tập SBT. 2. Cho mỗi nhóm học sinh Phiếu học tập hoặc bảng con. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp Lớp trưởng báo cáo sĩ số. tra bài cũ Không. 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1 Tổ chức tình huống học tập. 2 phút Tổ chức cho học sinh quan sát hình SGK. Đặt vấn đề như SGK. HĐ2 Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên. 13 phút Gọi 1 học sinh đọc C1. Tổ chức cho học sinh đọc thông tin SGK để hoàn thành C1. - Thông báo nội dung 1 SGK . - Yêu cầu mỗi học sinh suy nghĩ để hoàn thành C2 và C3. - Lưu ý C2 Học sinh tự chọn vật mốc và xét chuyển động của vật khác so với vật mốc. Quan sát. thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên Hoạt động nhóm tìm các phương án để giải quyết C1. Ghi nội dung 1 vào vở. Hoạt động cá nhân để trả lời C2 và C3 theo sự hướng dẫn của giáo viên. Thảo luận trên lớp để thống nhất C2 và C3. C3 Vật không thay đổi vị trí so với vật mốc thì được coi là đứng yên. HĐ3 Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. 10 phút Treo hình hoặc trình chiếu một hình ảnh khác tương tự. Hướng dẫn học sinh quan sát. Tổ chức cho học sinh suy nghĩ tìm phương án để hoàn thành C4 C5. Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành C6. Cho đại diện lên ghi kết quả. Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trả lời C7. Thông báo Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    21    1    29-03-2023
85    28    1    29-03-2023
145    162    1    29-03-2023
115    33    4    29-03-2023
97    132    14    29-03-2023
4    18    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.