Trung bình mẫu – Phương sai mẫu

Tham khảo tài liệu 'trung bình mẫu – phương sai mẫu', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 1 ÔN TẬP . Trung bình mẫu - Phương sai mẫu . Trung bình mẫu Trong phân tích dữ liệu cũng như trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường nói đến chiều cao trung bình thu nhập trung bình vân vân. Đó chính là trung bình mẫu. Hãy xét ví dụ sau Ví dụ Bảng quan sát nhiệt độ ở Đà Lạt Thứ 2 x1 Thứ 3 x2 Thứ 4 x3 Thứ 5 x4 19o 21o 20o 18o X 14 19 21 20 18 Một cách khái quát trung bình mẫu được tính bằng công thức sau X xi X2 X3 . Xn N Hay X N ỉ Xn n 1 . Phương sai mẫu Phương sai mẫu ký hiệu sX bằng trung bình của tổng bình phương độ lệch giữa giá trị quan sát so với giá trị trung bình s 2 sx N x1-x 2 x2 -x 2 xn - X Hay sX N t xn - x n 1 Chẳng hạn về trung bình mà nói thì khí hậu ở sa mạc rất nóng. Hơn nữa nhiệt độ giao động rất lớn giữa ngày và đêm. Để thể hiện được sự khắc nghiệt của khí hậu sa mạc chúng ta không những chỉ sử dụng trung bình mẫu về nhiệt độ mà cả sự giao 1 động của nhiệt độ theo từng thời điểm so với trung bình. Đó chính là khái niệm về phương sai mẫu nói trên. . Hàm mật độ xác suất hàm phân bố xác suất . Tần suất và xác suất Để có sự hình dung về tần suất hãy xét ví dụ sau Ví dụ Xếp hạng tốc độ gia tăng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Gọi X là tỉ lệ phần trăm mức tăng giá cổ phiếu trung bình trong 3 tháng đầu tiên sau khi lên sàn gọi P là phần trăm các công ty có mức tăng giá cổ phiếu tương ứng với giá trị của X X Y x1 50 10 x2 40 20 x3 30 35 _ x 20 25 Con số P 10 X 50 có nghĩa là có 10 trong tổng số các công ty có mức tăng giá trong 3 tháng đầu sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng là 50 . Đó chính là ví dụ về tần suất Ví dụ Trò chơi tung đồng xu. Giả sử bạn tham gia cuộc chơi tung đồng xu tại hội chợ. Nếu là mặt sấp bạn sẽ được 100. Ngược lại nếu là mặt ngửa bạn được 0. Với thể lệ đó bạn sẵn sàng trả bao nhiêu đôla để tham gia trò chơi Để cho tiện hãy kí hiệu mặt sấp là 1 mặt ngửa là 0. Giả sử kết quả tung xu sau 10 lần là như sau X P 1 3 10 0 7 10 Con số 3 10 chính là tần suất xuất hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.