Lịch sử báo chí: Sự ra đời và phát triển của báo Ngày nay

Tài liệu "Lịch sử báo chí: Sự ra đời và phát triển của báo Ngày nay" nhằm tìm hiểu về lý do ra đời, tiến trình phát triển, bộ máy nhân sự, hình thức và ý nghĩa về sự ra đời của báo Ngày nay. Để hiểu hơn về lịch sử báo Ngày nay, nội dung tài liệu chi tiết hơn. | Báo Ngày Nay hoạt động trong tình hình chính trị xã hội trong và ngoài nước có nhiều biến động. Bởi thế nên mỗi thời kỳ hoạt động của báo có những nội dung khác nhau. Nhưng nhìn về mặt tổng quát báo Ngày Nay thu hút được đông đảo độc giả nhờ những thông tin nhiều chiều ở mục Thời sự, thông tin, những bài viết đầy tính nghệ thuật trong thể loại văn học : tiểu thuyết, kịch, thơ, truyện ngắn, truyện dài, phê bình văn học Mỗi một bài viết ta có thể thấy sự đấu tranh của người cầm bút chống tập tục lạc hậu phong kiến, lạc hậu trong gia đình và xã hội, châm biếm những cái lố lăng trong đời sống thường ngày. Qua những bài viết thời kỳ này của các tác giả như Nhất Linh, Hoàng Đạo, Tản Đà, Xuân Diệu ta nhìn thấy một xã hội rối ren, cuộc sống của con người bế tắc, không có ánh sáng cho tương lai. Hoàng Đạo có phóng sự " Trước vành móng ngựa" với hơn một trăm bài đăng liên tục như một mục không thể thiếu trên báo Ngày Nay. Phóng sự của Hoàng Đạo đã thể hiện được nội dung cốt lõi của sự phán ánh ở báo Ngày Nay với xã hội đương thời.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    53    1    08-12-2023
82    265    6    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.