Lập trình cho điện thoại di đông - 2

Tập tin JAD chứa cùng thông tin như tập tin manifest. Nhưng nó nằm ngoài tập tin JAR. Các thuộc tính MIDlet-Name, MIDlet-Version, và MIDlet-Vendor phải được lặp lại trong tập tin JAD và JAR. Các thuộc tính khác không cần phải lặp lại. Giá trị trong tập tin mô tả sẽ đè giá trị của tập tin manifest. Bộ MIDlet (MIDlet Suite) Một tập các MIDlet trong cùng một tập tin JAR được gọi là một bộ MIDlet (MIDlet suite). Các MIDlet trong một bộ MIDlet chia sẻ các lớp, các hình ảnh, và dữ liệu lưu trữ. | Tập tin JAD chứa cùng thông tin như tập tin manifest. Nhưng nó nằm ngoài tập tin JAR. Các thuộc tính MIDlet-Name MIDlet-Version và MIDlet-Vendor phải được lặp lại trong tập tin JAD và JAR. Các thuộc tính khác không cần phải lặp lại. Giá trị trong tập tin mô tả sẽ đè giá trị của tập tin manifest. Bộ MIDlet MỉDlet Suite Một tập các MIDlet trong cùng một tập tin JAR được gọi là một bộ MIDlet MIDlet suite . Các MIDlet trong một bộ MIDlet chia sẻ các lớp các hình ảnh và dữ liệu lưu trữ bền vững. Để cập nhật một MIDlet toàn bộ tập tin JAR phải được cập nhật. Bộ AHDLeỉ 1 Bộ MỈDLeỉ 2 MIDletl MIDlet2f MIDletì Lưu trữ bẻn vững 2 AIIĐleM Hình 4 biểu diễn hai bộ MIDlet Trong hình trên một bộ MIDlet chứa MIDlet1 MIDlet2 và MIDlet3. Bộ kia chỉ chứa MIDlet4. Ba MIDlet trong bộ đầu tiên truy xuất các lớp và dữ liệu của nhau nhưng không truy xuất đến các lớp hay dữ liệu của MIDlet4. Ngược lại MIDlet4 cũng không truy xuất được các lớp hình ảnh và dữ liệu của chúng. Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần 3 Bài 3 - Đồ họa trong J2ME 1 Đồ họa Graphic Đồ họa mức thấp low level và mức cao high level Các lớp MIDP cung cấp hai mức đồ họa đồ họa mức thấp và đồ họa mức cao. Đồ họa mức cao dùng cho văn bản hay form. Đồ họa mức thấp dùng cho các ứng dụng trò chơi yêu phải vẽ lên màn hình. Hình 1 biểu diễn hai mức đồ họa Hình 1 . Hai mức đồ họa Cả hai lớp đồ họa mức thấp và mức cao đều là lớp con của lớp Displayble. Trong MIDP chỉ có thể có một lớp displayable trên màn hình tại một thời điểm. Có thể định nghĩa nhiều màn hình nhưng một lần chỉ hiển thị được một màn hình. Đồ họa mức cao High Level Graphics Lớp Screen Đồ họa mức cao là lớp con của lớp Screen. Nó cung cấp các thành phần như text box form list và alert. Ta ít điều khiển sắp xếp các thành phần trên màn hình. Việc sắp xếp thật sự phụ thuộc vào nhà sản xuất. Đồ họa mức thấp Lớp Canvas Đồ họa mức thấp là lớp con của lớp Canvas. Lớp này cung cấp các phương thức đồ họa cho phép vẽ lên màn hình hay vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.