Chuyển mạch Nhãn đa giao thức

Cisco phát hành ấn bản đầu tiên về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) vào tháng 3 năm 1998 và trong vài tháng gần đây công nghệ này được chuẩn hoá tại Lực lượng đặc nhiệm kỹ sư Internet (IETF). Một vài đặc tính MPLS mới trở nên có giá trị trong năm nay sẽ cung cấp những khả năng mới cho các mạng cung cấp dịch vụ. Trong bài báo này, Cisco Fellow Bruce Davie sẽ giải thích MPLS cung cấp rất nhiều lợi ích như thế nào, bao gồm việc hỗ trợ cho các dịch vụ mạng | VPN minh hoạ dưới đây miêu tả ví dụ về nhà cung cấp dịch vụ phục vụ hai khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ không cần dành riêng bất cứ tài nguyên nào cho một khách hàng; chú ý rằng khách hàng A và khách hàng B có thể kết nối vào cùng một bộ định tuyến biên của nhà cung cấp (PE) giống nhau. Các bộ định tuyến biên của khách hàng (CE) ngang hàng với các bộ định tuyến biên nhà cung cấp và chuyển đổi thông tin định tuyến sử dụng cả giao thức thông tin định tuyến (RIP), BGP, hoặc các tuyến tĩnh. Các gói tin gửi từ một khách hàng tới khách hàng khác được gửi như các gói tin IP thông thường (không được dán nhãn) tới bộ định tuyến PE, ở đây các nhãn được dán dựa trên giao diện lối vào (nó quyết định tư cách hội viên VPN) và đích đến. Các bộ định tuyến sử dụng MPLS để đưa các gói tin qua mạng xương sống nhà cung cấp. Sự thật là các nhãn - không phải là địa chỉ IP - được sử dụng cho phép mạng dàn xếp những địa chỉ IP bị chồng lấp. Vì giao diện lối vào được sử dụng để quyết định loại nhãn nào được dán và chỉ chấp nhận cho các gói tin chưa được dán nhãn, các khách hàng sẽ không thể truy cập vào các VPN khác bất hợp pháp.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    0    06-08-2021