Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Hằng

Thị trường hối đoái: là thị trường để mua bán trao đổi các loại ngoại tệ, các phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ, và các loại hố đóa khác (vàng, bạc ).Thị trường ngoại hối còn gọ là thị tường vàng và ngoại tệ (Gold and Foreign currency market).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    237    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.