Phư¬ơng án triển khai các tổng đài cung cấp đa dịch vụ

Mục tiêu Tiếp cận các công nghệ chuyển mạch mới và đề xuất ứng dụng trên mạng viễn thông Nội dung Phân tích xu thế phát triển của công nghệ và thị tr¬ờng viễn thông trên thế giới trong giai đoạn 2001-2010 Dự báo nhu cầu phát triển dịch vụ trên mạng Viễn thông quốc gia giai đoạn 2001-2010. Tiếp cận tổng đài cung cấp đa dịch vụ trên các ph¬ơng diện công nghệ, kết nối và cung cấp dịch vụ Điều tra, khảo sát hiện trạng của các loại tổng đài chính trên mạng viễn thông quốc gia.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG