THỦ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH

THỦ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH 1 MỤC LỤC Phần I: Phần II: Phần III: Phần IV: Các thủ thuật liên quan đến hiệu năng Các thủ thuật liên quan đến mạng và Internet Các thủ thuật sữa chữa Các thủ thuật liên quan đến khởi động và Shutdown Phần V: Các thủ thuật liên quan đến màn hình Desktop, thanh công cụ và Windows Explorer Phần VI: Các thủ thuật khác Phần I: Các thủ thuật liên quan đến hiệu năng Một số dịch vụ bạn có thể vô hiệu hóa TRẦN HỮU BÌNH 2 THỦ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH Khi khởi động hệ thống, Windows. | THỦ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH 1 MỤC LỤC Phần I Các thủ thuật liên quan đến hiệu năng Phần II Các thủ thuật liên quan đến mạng và Internet Phần III Các thủ thuật sữa chữa Phần IV Các thủ thuật liên quan đến khởi động và Shutdown Phần V Các thủ thuật liên quan đến màn hình Desktop thanh công cụ và Windows Explorer Phần VI Các thủ thuật khác Phần I Các thủ thuật liên quan đến hiệu năng Một số dịch vụ bạn có thể vô hiệu hóa TRẦN HỮU BÌNH 2 THỦ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH Khi khởi động hệ thống Windows sẽ tự động kích hoạt nhiều dịch vụ services mà người dùng không cần tới. Điều này làm thời gian khởi động máy lâu hơn và tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn. Do vậy bạn có thể vô hiệu hóa những dịch vụ không cần thiết cách thực hiện như sau Nhấp Start Run. gõ lệnh msconfig rồi nhấn Enter xuất hiện hộp thoại xem hình . Hình Hộp thoại System Configuration Utility Nhấp chọn thẻ Services. Trong danh sách bên dưới hãy bỏ dấu kiểm trước các mục sau để vô hiệu hóa chúng. Sau đây là một số dịch vụ không cần thiết xem hình Alerter Application Management Background Intelligent Transfer Service Clipbook Error Reporting Service Fast User Switching Help and Support IMAPI CD-Burning COM Service Indexing Service IP SEC Messenger Net Logon Network DDE NT LM Security Support Provider Performance Logs and Alerts Portable Media Serial Number QOS RSVP Remote Desktop Help Session Manager Remote Assistance Remote Registry Routing Remote Access Secondary Login Smart Card Smart Card Helper SSDP Discovery Service TCP IP NetBIOS Helper Telnet Uninterruptible Power Supply Service Universal Plug and Play Device Host Upload Manager Volume Shadow Copy Service Web Client Wireless Zero Configuration WMI Performance Adapter. Tăng tốc in ấn trong DOS Đôi lúc bạn cần in ấn tài liệu từ DOS để tăng tốc quá trình in ấn hãy thực hiện thủ thuật sau 1. Vào Start Run. .gõ lệnh Regedit nhấn Enter. TRẦN HỮU BÌNH THỦ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH 3 2. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CURRENTCONTROLSET CONTROL

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    369    11    22-05-2024
165    69    3    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.