Giải pháp tổ chức mạng truy nhập trong mạng thế hệ sau

Nội dung báo cáo Những yêu cầu đặt ra tr¬ớc mắt và lâu dài Giải pháp của các hãng Những nhận xét và đánh giá Ph¬ơng án tổ chức mạng truy nhập cho NGN Kế hoạch thực hiện và thử nghiệm

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG