Giải pháp của siemens với mạng truy nhập

Giải pháp Attane được chia làm bốn giải pháp con như sau tuỳ thuộc vào phạm vi áp dụng: Giải pháp Center office Giải pháp Collocation Giải pháp Fiber in the Loop FITL Giải pháp Broadband Wireless Access BWA

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN