Giải pháp của siemens với mạng truy nhập

Giải pháp Attane được chia làm bốn giải pháp con như sau tuỳ thuộc vào phạm vi áp dụng: Giải pháp Center office Giải pháp Collocation Giải pháp Fiber in the Loop FITL Giải pháp Broadband Wireless Access BWA

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG