Định hướng Cấu trúc mạng thế hệ mới mạng viễn thông của VNPT Giai đoạn 2001-2010

Tài liệu "Định hướng Cấu trúc mạng thế hệ mới mạng viễn thông của VNPT Giai đoạn 2001-2010" nhằm giúp bạn nắm bắt nguyên tắc tổ chức và cấu trúc mới mạng viễn thông của VNPT giai đoạn 2001-2010, nguyên tắc tổ chức lớp mạng truyền dẫn, nguyên tắc Tổ chức mạng chuyển mạch,. Mời tham khảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    11    0    30-07-2021