Phương án triển khai tổng đài đa dịch vụ trong mạng thế hệ sau

Xu hư¬ớng phát triển công nghệ chuyển mạch Giải pháp của các hãng Nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ của các tổng đài đa dịch vụ. Phương án tổng thể triển khai các tổng đài đa dịch vụ Tổ chức mạng báo hiệu cho NGN | phương án triển khai tổng đài đa dịch vụ trong mạng thế hệ sau Đơn vị thực hiện: Viện KHKT Bưu điện Nội dung báo cáo Xu hướng phát triển công nghệ chuyển mạch Giải pháp của các hãng Nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ của các tổng đài đa dịch vụ. Phương án tổng thể triển khai các tổng đài đa dịch vụ Tổ chức mạng báo hiệu cho NGN Xu hướng phát triển công nghệ chuyển mạch IP Là một giao thức chuyển mạch gói có độ tin cậy và khả năng mở rộng cao. Do phương thức định tuyến theo từng chặng nên điều khiển lưu lượng rất khó thực hiện. IP không hỗ trợ chất lượng dịch vụ ATM Là công nghệ chuyển mạch hướng kết nối. ATM có thể hỗ trợ thoại, số liệu và video với chất lượng dịch vụ trên nhiều công nghệ băng rộng khác nhau. Thông lượng của tổng đài ATM thường lớn hơn thông lượng của IP router truyền thống Xu hướng phát triển công nghệ chuyển mạch (tiếp) MPLS ưu điểm: Tích hợp các chức năng định tuyến, đánh địa chỉ, điều khiển,. Khả năng mở rộng tốt Tỉ lệ giữa chất lượng và giá thành cao. Nâng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    2    1    31-07-2021