Điều chỉnh tốc độ động cơ một pha bằng biến áp tần gián tiếp part2

MB của các dây quấn A, B và mô men tổng theo Hình ta, đường đặc tính mô men của máy điện không đồng bộ một pha có tính chất đối xứng, cho nên động cơ có thể quay bất cứ chiều nào. Chiều quay thực tế của động cơ điện một pha chủ yếu phụ thuộc vào chiều quay của bộ phận mở máy. | Mb của các dây quấn A B và mô men tổng theo Hình ta đường đặc tính mô men của máy điện không đồng bộ một pha có tính chất đối xứng cho nên động cơ có thể quay bất cứ chiều nào. Chiều quay thực tế của động cơ điện một pha chủ yếu phụ thuộc vào chiều quay của bộ phận mở máy. Đặc tính M f s của động cơ điện không đồng bộ một pha Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Để điều khiển được dòng năng lượng đưa ra trục động cơ ta cần nghiên cứu và phân tích đặc tính cơ của động cơ 0 f M trong đó 0 là tốc độ góc của rotor M là mô men của động cơ. Từ đó có các phương thức để điều chỉnh tốc độ và mô men. Ta có phương trình đặc tính của động cơ không đồng bộ như sau m1U12pr 2 s M 2 n fs ĩ1 r2 s 2 X1 x 2 2 Từ phương trình đặc tính cơ ta thấy có nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ điều chỉnh điện áp u1 điều chỉnh điện trở mạch rotor r2 điều chỉnh công suất trượt và điều chỉnh tần số nguồn cung cấp cho động cơ bằng bộ biến đổi tần số thiristor hoặc tranzitor. Có nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và mỗi phương pháp đều có nhưng ưu điểm và nhược điểm của nó. Sau đây là một số phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 10 a. Điều chỉnh điện áp đặt vào stator của động cơ Từ biểu thức mô men của động cơ tỷ lệ với bình phương điện áp đặt vào stator do đó ta có thể điều chỉnh được mô men quay và tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh giá trị điện áp stator trong đó giữ nguyên tần số nguồn cấp. Ưu điểm của phương pháp này là nó thích hợp với trường hợp mô men tải là hàm tăng của tốc độ tuy nhiên nó lại không thích hợp với loại động cơ rotor lồng sóc vì sth của loại động cơ này là bé. Khi thực hiện điều chỉnh đối với động cơ rotor dây quấn thì cần nối thêm điện trở phụ vào mạch rotor để mở rộng dải điều chỉnh tốc độ và mô men. b. Điều khiển công suất trượt mạch rotor Trong các trường hợp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách làm mềm đặc tính và để nguyên tốc độ không tải lý tưởng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.