Lập trình thay đổi Component Palette của Delphi IDE

Nếu bạn thường làm việc với Delphi, nếu Delphi của bạn đã được cài đặt thêm rất nhiều các thành phần điều khiển (component) và nếu bạn luôn phải sử dụng rất nhiều component trong các dự án của mình thì có bao giờ bạn thấy mệt mỏi khi phải tìm đến biểu tượng component Palette mà mình mong muốn trên thanh công cụ Component hay không?

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG