Giáo trình điều trị bệnh học bằng phương pháp đông y part4

Tên huyệt Bách hội Đại chùy Cơ sở lý luận Hội của mạch Đốc và 6 dương kinh. Vì là thuần dương nên chủ biểu. Mình nóng, mồ hôi tự ra (tả sau bổ) Sợ lạnh, không có mồ hôi (bổ sau tả) Khúc trì Hợp cốc Ngoại quan Phong trì Phong môn Phối hợp Khúc trì, Đại chùy, Hợp cốc là kinh nghiệm để trị cảm sốt Hội của Thủ Thiếu dương và Dương duy mạch Hội của Thủ túc Thiếu dương và Dương duy mạch Khu phong phần trên cơ thể Hạ sốt Tác dụng điều trị. | Công thức huyệt sử dụng Tên huyệt Cơ sỏ lý luân Tác dụng điểu trị Bách hội Đại chùy Hội của mạch Đốc và 6 dương kinh. Vì là thuần dương nên chủ biểu. Mình nóng mồ hôi tự ra tả sau bổ Sợ lạnh không có mồ hôi bổ sau tả Giải biểu Khúc trì Hợp cốc Phối hợp Khúc trì Đại chùy Hợp cốc là kinh nghiệm để trị cảm sốt Hạ sốt Ngoại quan Hội của Thủ Thiếu dương và Dương duy mạch Đặc hiệu khu phong giải biểu Phong trì Hội của Thủ túc Thiếu dương và Dương duy mạch Đặc hiệu khu phong giải biểu Phong môn Khu phong phần trên cơ thể Trị cảm đau đầu Trị cảm đau cứng gáy Nghinh hương Huyệt tại chỗ Trị ngạt mũi . Ngoại cảm phong nhiệt - Triệu chứng sốt sỢ gió mạch phù sác hoặc có ho đau họng khát. - Pháp trị thanh tán biểu nhiệt Ngân kiều tán . Phân tích bài thuốc Pháp hãn Vị thuốc Dược lý Đông y Liên kiểu Đắng lạnh. Vào Đởm Đại trường Tam tiêu. Thanh nhiệt giải độc tán kết giải cảm trừ phong nhiệt. Kim ngân Ngọt đắng. Vào Phế Vị Tâm Tỳ Đại trường. Thanh nhiệt giải độc thanh nhiệt Vị trường thanh biểu nhiệt. Bạc hà Cay mát. Vào Phế Can. Phát tán phong nhiệt. Kinh giới Vị cay ôn. Vào Phế Can. Phát biểu khử phong lợi yết hầu. Đâu sị Vị đắng tính hàn. Vào Phế Vị. Tác dụng giải biểu trừ phiền Cát cánh Đắng cay hơi ấm. Vào Phế. Khử đờm chỉ khái tuyên Phế lợi hầu họng bài nung giải độc. Ngưu bàng tử Vị cay đắng tính hàn. Vào Phế Vị. Tác dụng tán phong nhiệt tuyên Phế thấu chẩn Lá tre Trúc diệp Ngọt nhạt hàn. Thanh Tâm hỏa lợi niệu trừ phiền nhiệt Cam thảo Ngọt bình. Vào 12 kinh. Bổ trung khí hóa giải độc. 75 Copyright@Ministry Of Health - VN Công thức huyệt sử dụng Tên huyệt Co sỏ lý luân Tác dụng điểu trị Bách hội Đại chùy Hội của mạch Đốc và 6 dương kinh. Vì là thuần dương nên chủ biểu. Mình nóng mồ hôi tự ra tả sau bổ Sợ lạnh không có mồ hôi bổ sau tả Giải biểu Khúc trì Hợp cốc Phối hợp Khúc trì Đại chùy Hợp cốc là kinh nghiệm để trị cảm sốt Hạ sốt Ngoại quan Hội của Thủ Thiếu dương và Dương duy mạch Đặc hiệu khu phong giải biểu Phong trì Hội của Thủ túc Thiếu dương và Dương duy mạch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    10    1    06-02-2023
2    171    2    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.