6 tác phong lãnh đạo mẫu

Thật ra, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường có kỹ năng và phong cách áp dụng nhiều lối lãnh đạo nêu trên tùy theo từng thời điểm, môi trường và văn hóa. Và phải chăng, một lãnh đạo doanh nghiệp xuất chúng vừa tạo ra sự đột phá, vừa tạo ra sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, là người sử dụng đầy nghệ thuật 6 tác phong lãnh đạo trên? | 6 tác phong lãnh đạo mẫu Nghiên cứu của Công ty tư vấn Hay/McBer (Mỹ) trên doanh nhân khắp thế giới đã định lượng được 6 tác phong lãnh đạo mẫu của lãnh đạo doanh nghiệp. Đó là: 1. Lãnh đạo theo lối “Trấn áp” - Đòi hỏi cấp dưới tuân thủ không nghĩ suy, ngay tức khắc mệnh lệnh. - “Làm như tôi đã cho chỉ thị”. - Ham muốn thực hiện, tự tin, tự chủ. - Rất hữu hiệu trong tình thế khủng hoảng. 2. Lãnh đạo theo lối “Quyết đoán” - Huy động được cấp dưới xoay quanh một định hướng chiến lược. - “Hãy theo tôi”. - Tự tin, hiểu cấp dưới, tác nhân trực tiếp của thay đổi lớn. - Rất hữu hiệu cho đổi mới, cần một một mục tiêu lớn và rõ ràng. 3. Lãnh đạo theo lối “Tình cảm hài hòa” - Tạo ra sự hài hòa cho cấp dưới. - “Lo cho nhân viên trước đã”. - Khả năng thông cảm lớn, tạo nên một không khí cởi mở. - Rất hữu hiệu trong việc tạo một tinh thần gắn bó, động viên trong những lúc khó khăn. 4. Lãnh đạo theo lối “Dân chủ - Đồng lòng” - Nhắm đến sự đồng lòng thông qua sự tham gia tích cực của cấp dưới. - “Mọi người nghĩ thế nào?” - Hợp lực, hợp tác với cấp dưới, dựa vào sự trao đổi. - Rất hữu hiệu để cấp dưới mạnh dạn hợp tác tích cực. 5. Lãnh đạo theo lối “Kích động” - Ấn định những tiêu chí thành công cao. - “Hãy làm như tôi”. - Ý thức, ham muốn thực hiện, đầy sáng kiến. - Rất hữu hiệu để đạt được những thành quả nhanh, với một tinh thần cao của cấp dưới. 6. Lãnh đạo theo lối “Huấn luyện viên” - Phát triển nhân tài cho tương lai. - “Cứ thử làm đi”. - Phát triển năng lực cấp dưới, cảm thông và ý thức rõ về vai trò lãnh đạo của mình. - Rất hữu hiệu để sửa soạn tương lai, đội ngũ lãnh đạo kế thừa. Thật ra, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường có kỹ năng và phong cách áp dụng nhiều lối lãnh đạo nêu trên tùy theo từng thời điểm, môi trường và văn hóa. Và phải chăng, một lãnh đạo doanh nghiệp xuất chúng vừa tạo ra sự đột phá, vừa tạo ra sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, là người sử dụng đầy nghệ thuật 6 tác phong lãnh đạo trên?

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG