Đồ án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thoại trên Internet

Đầu năm 1995 công ty VocalTec đưa ra sản phẩm phần mềm thoại qua Internet (kết nối điểm -điểm) đầu tiên trên thế giới .Sau đó ,nhiều công ty đã đầu tư nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm thương 3/1996 ,VocalTec kết hợp với Dialogic đã đưa ra sản phẩm cổng kết nối PSTN và Internet đầu tiên trên thế hội các nhà sản xuất thoại qua máy tính ECTF đã ra đời nhằm đưa ra các tiêu chuẩn thoại qua Internet .Hiệp hội bao gồm 36 các công ty máy tính và viễn thông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    9    2    06-08-2021
4    25    1    06-08-2021
36    15    1    06-08-2021