Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 8&9

Chương này sẽ đề cập các kiến thức liên quan đến nhân giống vật nuôi. Kiến thức cơ sở của lai giống như ưu thế lai và suy hoá cận huyết sẽ đề cập cụ thể. Các phương pháp lai giống phù hợp với các hệ thống sản xuất khác nhau cũng sẽ được thảo luận trong chương này. | 208 Chương VIII NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI Chương này sẽ đề cập các kiến thức liên quan đến nhân giống vật nuôi. Kiến thức cơ sở của lai giống như ưu thế lai và suy hoá cận huyết sẽ đề cập cụ thể. Các phương pháp lai giống phù hợp với các hệ thống sản xuất khác nhau cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau khi nghiên cứu chương này hy vọng bạn đọc có thể lựa chọn phương pháp lai giống thích hợp phục vụ cho các nhu cầu thực tế khác nhau. Giao phối cận huyết Giao phối cận huyết là cho giao phối giữa các cá thể có quan hệ huyết thống với nhau. Đây là phương pháp mà các nhà di truyền chọn giống dùng để làm tăng tính đồng nhất của giống vật nuôi. Tuy nhiên nếu cho giao phối cận thân quá gần và liên tục nhiều đời sẽ gây ra hậu quả làm giảm khả năng sản xuất trong quần thể. Nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng giao phối cận huyết Nguyên nhân của giao phối cận huyết Có hai nguyên nhân chính gây ra hiện tượng giao phối cận thân Yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo. - Yếu tố tự nhiên Quần thể nhỏ tức số lượng cá thể trong quần thể ít. Số lượng đời con được giữ lại ở các thế hệ sau là khác nhau cá thể nào có ít đời con được giữ lại thì dễ cận huyết với nhau Địa bàn phân bố quần thể hẹp. - Yếu tố nhân tạo Người ta thường giữ ít con vật đực lại để là giống hơn con vật cái do đó đời sau của con vật đực dễ cận thân với nhau. Người ta thường giữ lại các con vật tốt để làm giống loại thải các con xấu cho nên đời sau của các con vật này dễ cận thân với nhau. Do nhu cầu của công tác giống để tạo tính thuần nhất cố định các tính trạng bảo tồn huyết thống của các tổ tiên đào thải các tính trạng có hại tạo điều kiện nâng cao ưu thế lai. Do công tác quản lý giống quản lý tinh dịch. 209 Hậu quả của giao phối cận thân suy hoa cận huyết Dù do nguyên nhân nào đi nữa thì giao phối cận thân cũng gây nên hiện tượng suy hoá cận thân làm giảm sức sống giảm khả năng thích ứng và giảm sức chống đỡ bệnh tật đồng thời giảm khả năng sinh sản sinh trưởng và cho ra sản phẩm. Qua .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    93    1    30-09-2023
102    48    3    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.