Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 7

Chương này sẽ đề cập đến các kiến thức liên quan đến chọn lọc. Kiến thức cơ sở của chọn lọc như đáp ứng chọn lọc, ly sai chọn lọc, độ chính xác của chọn lọc sẽ được trình bày một cách chi tiết. Các phương pháp chọn lọc, đặc biệt là phương pháp chọn lọc một tính trạng theo chỉ số | 168 Chương VII CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI Chương này sẽ đề cập đến các kiến thức liên quan đến chọn lọc. Kiến thức cơ sở của chọn lọc như đáp ứng chọn lọc ly sai chọn lọc độ chính xác của chọn lọc sẽ được trình bày một cách chi tiết. Các phương pháp chọn lọc đặc biệt là phương pháp chọn lọc một tính trạng theo chỉ số dựa vào một hoặc nhiều nguồn thông tin. Cơ sở của chọn lọc Khái niệm về chọn lọc Chọn lọc là quá trình mà qua đó một số cá thể được giữ lại và cho phép sinh sản một số cá thể thì bị loại thải đi. Chọn lọc gia súc là sự lựa chọn những cá thể đực và cái để giử lại làm giống làm bố mẹ đồng thời loại bỏ những con vật không làm giống. Chọn lọc là biện pháp đầu tiên để cải tiến di truyền giống vật nuôi. Chọn lọc không tạo ra các kiểu gen mới song nó cho phép kiểu gen nào tồn tại nhiều ở thế hệ con cái. Điều đó có nghĩa là tần số các gen hay kiểu gen mong muốn được tăng lên. Hiệu quả chọn lọc Là chênh lêch giữa trung bình giá trị kiểu hình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc so với trung bình giá trị kiểu hình của toàn thể quần thể bố mẹ trước khi chọn lọc. Điều này được thể hiện bằng công thức sau Á P - P Trong đó Po là giá trị trung bình của đời con được sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc. P là trung bình của gía trị kiểu hình quần thể bố mẹ. Ly sai chọn lọc Là chênh lệch về giá trị kiểu hình giữa trung bình của bố mẹ được chọn lọc so với trung bình quần thể bố mẹ. Điều này được thể hiện bằng công thức sau s Pp - P Trong đó Pp là trung bình của bố mẹ được chọn lọc. Chúng ta có thể xem xét định nghĩa này qua một số ví dụ sau hình . 169 Qua ví dụ trên ta thấy S 2 68 - 2 28 0 41 kg Ví dụ Năng suất sữa của 30 cá thể có năng suất sữa tốt nhất so với trung bình của toàn đàn 205 cá thể . Qua ví dụ trên ta thấy S 38 - 33 5 lít. Một điều chúng ta cần chú ý là trong thực tế một số ít con đực được sử dụng vào công tác giống hơn con cái. Do vậy ly sai chọn lọc của con đực sẽ cao hơn ly sai chọn lọc của con cái. Cho nên người ta

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    124    1    01-03-2024
192    95    8    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.