Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 3

. Khái niệm về ngoại hình Ngoại hình là hình dạng bên ngoài có liên quan đến thể chất, sức khỏe, hoạt động của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể, cũng như khả năng sản xuất của vật nuôi và là đặc trưng của một phẩm giống. | 72 Chương III NGOẠI HÌNH VÀ THÊ CHẤT CỦA VẬT NUÔI . Khái niệm về ngoại hình Ngoại hình là hình dạng bên ngoài có liên quan đến thể chất sức khỏe hoạt động của các cơ quan bộ phận trong cơ thể cũng như khả năng sản xuất của vật nuôi và là đặc trưng của một phẩm giống. Sức khỏe của con vật là thể hiện quá trình hoạt động bình thường của các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Con vật khỏe mạnh thì biểu hiện ra bên ngoài lông mềm đàn hồi dáng điệu nhanh mắt tinh. Thể chất có liên quan đến sức khỏe của con vật có thể chất tốt thì suốt đời thường khỏe mạnh có sức sản xuất cao trong những điều kiện ngoại cảnh khác nhau. Từ xưa người ta đã chú ý đến ngoại hình. Ở thế kỷ thứ nhất trước công nguyên người La mã cho rằng con vật có lông màu sẫm thì khỏe chịu đựng được tốt hơn con vật có lông màu nhạt. Người Ả rập Trung quốc ở thế kỷ thứ III đã biết dựa vào các đặc điểm ngoại hình để chọn ngựa hay ngựa tốt. Ở Việt Nam Lê Quí Đôn cũng có viết về kinh nghiệm chọn vật nuôi theo răng lông đuôi và da chọn lợn giống Bạch xỉ xơ mao đoản vĩ thông bì . Có thể nói đó là khai niệm sơ khai về chọn vật nuôi theo ngoại hình Quan điểm dựa vào lông da nhằm mục đích là nhận biết được giống và sơ bộ nhận xét về sức khỏe của con vật. Trong quá trình hình thành khái niệm về ngoại hình còn có nhiều thuyết khác nhau. Seyzin đưa ra nguyên tắc hình thái dựa vào một hình dạng tiêu chuẩn lý tưởng rồi căn cứ vào đó mà so sánh. Từ thế kỷ thứ XIX người ta đưa ra quan điểm là sức sản xuất của con vật liên quan đến một số bộ phận nhất định trên cơ thể từ đó có quan niệm là phải chọn những con vật theo những bộ phận có liên quan đến sức sản xuất nhưng nếu đánh giá con vật thông qua sức sản xuất sẽ có những hạn chế vì - Phải đánh giá con vật trước khi nó cho sản phẩm. - Có một số tính trạng sản xuất có liên quan với giới tính. - Có những tính trạng chỉ có thể xác định được khi giết con vật. Vì vậy phải đánh giá con vật kết hợp giữa ngoại hình và sức sản xuất. Darwin có thuyết Phát triển không cân đối theo thuyết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.