Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 2

. Nguồn gốc của vật nuôi . Nguồn gốc giống lợn Theo nghiên cứu của Voncopialov B. P (1956), L. Coringhe (1961) và nhiều tác giả khác trên thế giới ở nhiều thời kỳ khác nhau, lợn nhà Á Đông là từ lợn rừng thuộc: chủng Sus scorfa; thứ chủng Sus orientalis, Sus vitatus, họ Suidae. | 12 Chương II NGUỒN GỐC THUẦN HÓA VÀ THÍCH NGHI CỦA VẬT NUÔI . Nguồn gốc của vật nuôi . Nguồn gốc giống lợn Theo nghiên cứu của Voncopialov B. P 1956 L. Coringhe 1961 và nhiều tác giả khác trên thế giới ở nhiều thời kỳ khác nhau lợn nhà Á Đông là từ lợn rừng thuộc chủng Sus scorfa thứ chủng Sus orientalis Sus vitatus họ Suidae. Cũng trong loài Sus bao gồm nhiều chủng và thứ chủng có nhiều đại diện rải rác khắp các lục địa và chính là nguồn gốc trực tiếp của các giống lợn nguyên thủy còn tồn tại cho đến ngày nay. Chủng Sus scrofa nguồn gốc trực tiếp của lợn nhà. Chủng này có bốn thứ chủng được phân bố ở các khu vực khác nhau. - Sus scrofa scorfa lợn rừng Châu Âu ở vùng Bắc Châu Âu. - Sus scrofa cristatus lợn rừng vùng Ân Độ . - Sus scrofa leucomystatus lợn rừng Viễn đông - Sus scrofa vitatus lợn rừng có lông sọc . Phân bố ở vùng chạy dọc ven phía nam Châu Á qua các đảo Srilanca Indonesia đến các vùng Trung Á Bryden và Mc. Spadden 1957 còn chia họ Suidae thành hai nhánh lớn - Nhánh Pig có nhiều ở cựu lục địa Âu Á Phi - Nhánh Peccaries có nhiều ở Tân thế giới Mỹ . Hình . Lợn rừng 13 Trong nhánh Pig ngoài các loài lợn nhà có nguồn gốc từ lợn rừng còn có nhiều loại khác hiện nay chủ yếu còn ở thể hoang như - True pigs hay Wild boar có nhiều ở Bắc Phi Trung Á Châu Âu - Diving pigs có nhiều ở Ân Độ trong loại này có loại có khối lượng nhỏ. - Barbirussa có nhiều lông lá ở Malaysia Indonesia. - Wart hogs có nhiều ở Nam Phi đầu to thân dài. Trong nhánh Peccaries có hai loại đáng chú ý Collared Peccaries và White Peccaries. Peccaries là loại lợn ở thể hoang có khi ở lẫn với lợn nhà là nguồn gốc chủ yếu của các loại lợn nhà Bắc Mỹ. Sơ đồ cây động vật ở lợn. Mammalia Ungulata ------- Suiformes Artiodactyla -------- Neobunodontia ---------- Suidae ----------------- Sus -------------------- Sus scorfa ------------- Susvitatus ------------- Sus Orientalis --------- Sus scorfa attila ------ Sus scorfa antiqus. Lớp có vú Phụ lớp - một móng - Không nhai lại Bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.