Thiết kế trang web

Đồ án đưa ra và phân tích những thông tin, khái niệm cơ bản liên quan đến công việc thiết kế một website đường truyền thông hoặc trên mạng. CGI Giao diện cổng vào thông dụng; là một phương thức cho phép một Web Server có thể giao tiếp với các ứng dụng khác trên server đó. class Là một sự mô tả của một loại đối tượng xác định của một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bao gồm cả các lệnh của riêng class đó. client Là một máy tính dùng các tài nguyên được cung cấp bởi máy tính khác (hay | Như đã đề cập từ đầu của phần này, ứng dụng này được xây dựng dựa trên chuẩn IRC. Cho nên trong tương lai, chương trình này sẽ được phát triển để cho phép các cuộc hội nghị có thể được tiến hành trên phạm vi toàn cầu. Đây là một điểm rất mạnh của IRC. Bạn thử tưởng tượng nếu như có một cuộc đàm thoại từ Hà Nội sang NewYork (Mĩ) thì nếu như không dùng mô hình IRC thì tất cả các client bên NewYork đều phải nối trực tiếp sang server ở Hà Nội như vậy thì làm cho cấu trúc các đường tín hiệu vào ở server ở Hà Nội sẽ rất phức tạp (bao nhiêu client thì phải có bấy nhiêu đường tín hiệu vào) nhưng nếu có một server khác bên NewYork thì chỉ cần một đường tín hiệu nối từ server bên NewYork sang server bên Hà Nội là có thể tiến hành hội nghị giữa hai bên một cách thuận tiện. Một thuận lợi nữa là về ý nghĩa kinh tế. Nếu như các client bên NewYork đều nối trực tiếp với server ở Hà Nội thì họ đều phải trả tiền điện thoại từ NewYork sang Hà Nội đây là một điểm không thể chấp nhận được. Nhưng nếu có mô hình IRC thì rõ ràng rằng tất cả các client bên NewYork chỉ phải trả tiền điện thoại từ nơi đặt máy client đến server ở NewYork (nội hạt của Mĩ) và chỉ có một đường dây từ Mĩ sang Việt Nam là phải trả tiền đường dài, đây là một điểm không kém phần quan trọng trong sự phát triển của các mạng hiện nay.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG