Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn ông (1). Sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý (1112-1720) tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Nay là xã Hoàng Hữu Nam huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, ông sống nhiều (từ năm 26 tuổi đến lúc mất) ở quê mẹ xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn và cũng qua đời ở đây vào ngày rằm tháng giêng năm Tân Hợi (1791) thọ 71 tuổi | Hải Thượng Lãn Ong Lê Hữu Trác 1720 - 1791 Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn ông 1 . Sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý 1112-1720 tại thôn Văn Xá làng Liêu Xá huyện Đường Hào phủ Thượng Hồng tỉnh Hải Dương. Nay là xã Hoàng Hữu Nam huyện Yên Mỹ tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên ông sống nhiều từ năm 26 tuổi đến lúc mất ở quê mẹ xứ Bầu Thượng xã Tĩnh Diệm huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh nay là xã Sơn Quang huyện Hương Sơn và cũng qua đời ở đây vào ngày rằm tháng giêng năm Tân Hợi 1791 thọ 71 tuổi. Mộ ông nay còn nằm ở Khe nước cạn chân núi Minh Từ thuộc huyện Hương Sơn cách phố Châu huyện lỵ Hương Sơn 4 cây số . Lê Hữu Trác là con thứ bảy của Lê Hữu Mưu và bà Bùi Thị Thưởng. Dòng họ của ông có truyền thống khoa bảng ông nội bác chú Lê Hữu Kiều anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. Cha Lê Hữu Trác đỗ đệ tam giáp tiến sĩ làm Thị lang Bộ Công triều Lê Dụ Tông gia phong chức ngự sử tước bá khi mất được truy tặng Thượng thư. Năm Kỷ Mùi 1739 Lê Hữu Trác 20 tuổi thì cha qua đời ông rời kinh thành về nhà vừa trông nom gia đình vừa chăm chỉ đèn sách thi vào tam trường sau đó không thi nữa. Năm 1739 cũng là năm mở ra quy mô lớn của phong trào nông dân nổi dậy chống phong kiến chỉ một năm sau 1740 nghĩa quân của Hoàng Công Chất đánh sát huyện ông. Chàng thư sinh trẻ tuổi Lê Hữu Trác đang mê mải đèn sách phải lánh đi nơi khác đọc sách. Có người thấy thế đã bảo ông Binh lửa khắp nơi con trai thời loạn há chịu già đời ở trong phòng sách mãi sao và khuyên ông nên theo nghề võ. Từ đó ông vừa dùi mài kinh sử vừa nghiên cứu binh thư. Sau nhờ ẩn sĩ họ Vũ ở Đặng Xá dạy vũ thuật âm dương phép bói toán độn số ông nghiên cứu trong vài năm cũng biết được đại khái mới đeo gươm tòng quân để thí nghiệm sức học của mình Tựa Tâm lĩnh . Chiến tranh phong kiến đã gây đau thương chết chóc cho biết bao nhiêu gia đình làng xóm nó không đem lại gì cho nhân dân cho đất nước đã làm cho Lê Hữu Trác chán nản muốn ra khỏi quân đội nên ông đã nhiều lần từ chối sự đề bạt của tướng nhà Trịnh. Ông 1 nhận ra theo Lê

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    42    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.