Tài liệu Quyết định trong kinh doanh

Làm thế nào để đưa ra một quyết định chính xác trong kinh doanh ? Đó là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi các nhà quản trị kinh doanh cả một quá trình nghiên cứu công phu, có bài bản. Một nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp phải đưa ra một quyết định cuối cùng cho một công việc. Gọi là công việc cuối cùng vì trước đó, họ đã phải lắng nghe tất cả các quyết định của các cấp liên quan và chọn lựa ra một hướng đi đúng đắn nhất. | Trong một số trường hợp, quy trình có thể tiến hành đột ngột và phải bắt đầu quay lại những bước đầu tiên. Trong quá trình này, nhà quản lý luôn phải đặt ra vấn đề. Bởi vì thường có một " lỗ hổng" giữa những kết quả mong đợi và những gì có thể đạt được. Cần tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng này và nó phải được xem như mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên, ở đây cũng cần có sự thận trọng. Bởi vì sẽ có nhiều tình trạng xảy ra khi xem xét một vấn đề. Đó là khi bạn được giao một vấn đề đã được xác minh rõ rồi thì bạn có xu hướng chấp nhận nó theo sự xác minh và rập khuôn, hơn là thực hiện theo chính nhận định của mình. Hoặc khi cần gấp một vấn đề thì ta lại chọn một xu thế là giành rất ít thời gian. Phần cuối của tiến trình để lập quyết định chứ không phải là định dạng ra vấn đề hay là cơ hội. Cuối cùng, khi vấn đề phức tạp thì nên nhớ là rất khó để có thể mô tả vấn đề là gì dựa trên hàng loạt các dữ liệu khác nhau. Vì thế nên chú ý điều kiện và trạng thái của mấu chốt vấn đề và cơ hội có nhiều khả nǎng sẽ không được nhận dạng đúng trong các trường hợp cần thận trọng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    16    3    06-08-2021
17    9    0    06-08-2021