Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại Quốc tế 2004

"Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại Quốc tế 2004" nhằm đưa ra những quy phạm chung điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế. Trong đó bao gồ những quy định chung; giao kết hợp đồng và thẩm quyền đại diện; quyền đại diện; hiệu lực của hợp đồng; giải thích hợp đồng. Để nắm rõ nội dung chi tiết của tài liệu hơn mời các ban cùng tham khảo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    5    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.